Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R64P7HpWpRqVz

Liczba permutacji – zadania ze złożonymi warunkami

Źródło: Ellen Qin, dostępny w internecie: www.unsplash.com.

W tej lekcji pokażemy zastosowania twierdzenia o liczbie permutacji.

W prezentowanych przykładach, modelowanych za pomocą permutacji, pokażemy, jak obliczyć wszystkie wyniki doświadczeń poddanych szczególnym ograniczeniom. Złożone zadania często wymagają niestandardowego podejścia, m.in. przechodzenia na zdarzenia przeciwne, tj. określanie zaprzeczenia wskazanych warunków.

W rozwiązaniach omawianych przykładów istotne zastosowanie mają również reguły: dodawania, mnożenia i równoliczności.

Twoje cele
  • Będziesz doskonalić umiejętność posługiwania się twierdzeniem o liczbie permutacji.

  • Nauczysz się, jak analizować modele odwołujące się do pojęcia permutacji w zadaniach dotyczących m.in. rozmieszczeń, w których sąsiednie elementy spełniają szczególne warunki.

  • Utrwalisz umiejętność obliczania wszystkich możliwych wyników doświadczeń losowych, które opisywane są jako permutacje poddane pewnym ograniczeniom.

  • Stosując regułę równoliczności nauczysz się zapisywać liczbę wszystkich możliwych wyników danego doświadczenia na dwa sposoby, dzięki czemu obliczysz, ile jest wyników spełniających zadane warunki.