R17Rlkf0fgWP9
Zdjęcie przedstawia zbliżenie na twarz starszej kobiety. Twarz kobiety jest cala w głębokich zmarszczkach. Kobieta na głowie ma chustkę. W tle jest pustynny teren z suchym drzewem.

Przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa

Źródło: dostępny w internecie: pxhere.com, domena publiczna.

W ostatnich dekadach globalny proces starzenia się społeczeństwa znacznie przyspieszył. Jego skutki będą odczuwalne już w niedalekiej przyszłości. Problem ten dotyczy nie tylko krajów europejskich (Niemcy, Włochy), ale także innych krajów wysoko rozwiniętych, takich jak USA, Singapur czy Australia. Ze starzeniem się społeczeństwa wiąże się wiele zagrożeń w sferze społecznej i ekonomicznej. Zjawisko pogłębia szerzący się konsumpcjonizm i spadek liczby urodzeń, wpływa na nie także dynamiczny rozwój nowych technologii, który często sprowadza kontakty międzyludzkie do relacji wirtualnych, co nie sprzyja tworzeniu się rodzin.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz pojęcie starzenia się społeczeństwa.

  • Wskażesz problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa.

  • Omówisz przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa.