Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Podróżowanie jest jedną z metod poznawania otaczającego nas świata oraz żyjących na nim ludzi. W ciągu długich dziejów ludzkości różne były motywacje, która skłaniały nas do podejmowania podróży. Zmieniały się także środki komunikacji, które wykorzystywano do przemieszczania się z miejsca na miejsce. Dziś podróżowanie jest powszechne, jednak jego masowość spowodowała pojawienie się różnego rodzaju zagrożeń.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • jakie są powody wyjazdów turystycznych;

  • jakie środki transportu wykorzystywano do podróżowania w przeszłości, a z jakich korzystamy obecnie;

  • na czym polegają podstawowe zasady bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane przez turystów.

Nauczysz się
  • przedstawisz czynniki, które w przeszłości motywowały człowieka do podróżowania;

  • scharakteryzujesz ewolucję środków transportu;

  • ocenisz znaczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako instytucji dbającej o bezpieczeństwo turystów;

  • wyjaśnisz, czym są ambasady i konsulaty;

  • scharakteryzujesz działania podejmowane przez MSZ mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Polakom przebywającym za granicą.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida