Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1CUtRePb6qvL
Zdjęcie przedstawia dwie łódki. Łódka na pierwszym planie stoi na płyciźnie, jest mocno przechylona w prawo. Łódka w tle stoi w grząskim błocie.

Rytmika występowania i rodzaje pływów morskich

Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/%C5%82odzie-beached-odbicie-odp%C5%82ywu-98169/, domena publiczna.

Księżyc i Słońce to jedyny ziemski satelita i gwiazda naszego układu planetarnego.  Mają ogromne znaczenie dla życia na Ziemi. Wpływają na błękitną planetę poprzez oddziaływanie grawitacyjne, którego efektem jest pojawianie się pływów, czyli cyklicznych ruchów wód oceanicznych. Ten regularny ruch mas wody na wiele sposobów kształtuje wygląd planety oraz życie ludzi. Pływy tworzą niezwykle bogate środowisko życia organizmów w strefie przypływów. Dzięki wciąż wymienianej i mieszanej wodzie, bogatej w związki odżywcze i tlen, w strefie tej występuje wiele gatunków ryb i jadalnych bezkręgowców. To także źródło odnawialnej energii. Elektrownie w Irlandii Północnej, Korei Południowej i USA wykorzystują pęd wody podczas przypływu i odpływu do napędzania turbin zmieniających energię kinetyczną w elektryczną. Przypływy i odpływy wyznaczają czasoprzestrzeń dla żeglugi, gdyż zmienna głębokość wody bezpośrednio określa maksymalne zanurzenie statków. To z kolei wpływa na możliwość przemieszczania się w wytyczonych strefach o określonej porze.

Twoje cele
  • Zrozumiesz, czym są pływy.

  • Poznasz mechanizmy powstawania pływów.

  • Przeanalizujesz częstotliwość występowania pływów i ich charakterystykę.