Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Chcąc zbadać ruch ciała, musimy określić, jak zmienia się jego położenie w czasie. Rejestracja tych zmian dla szybko poruszających się obiektów jest trudna. W jej wykonaniu mogą nam pomóc kamera wideo i programy komputerowe. Podczas oglądania filmu zwróć uwagę na możliwość wykorzystania do badania ruchu ciał dobrze znanych Ci narzędzi, takich jak smartfon i komputer osobisty.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś umieć:

  • definiować ruch jako zmianę położenia względem wybranego układu odniesienia;

  • klasyfikować ruchy ze względu na wartość prędkości (jednostajne i zmienne);

  • obliczać prędkość i wyrażać ją w różnych jednostkach;

  • podawać definicje przyspieszenia oraz ruchu przyspieszonego i opóźnionego;

  • obliczać przyspieszenie, gdy prędkość rośnie lub maleje.

Nauczysz się
  • badać ruch ciał przy wykorzystaniu metody wideopomiarów;

  • analizować wykresy zależności drogi od czasu dla różnych rodzajów ruchu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida