RYQ39PoEqRYnX
Ilustracja przedstawia dużą grupę umundurowanych mężczyzn. Mężczyźni ubrani są w krótkie kurtki i obcisłe spodnie. Na głowach mają wysokie, sztywne czapki. Na plecach noszą plecaki. Postaci umieszczone na pierwszym planie walczą ze sobą, trzymają w dłoniach karabiny z długimi lufami. Po prawej stronie stoi armata. Obok niej leżą ranni mężczyźni. Na drugim planie maszerują żołnierze, niosąc bagnety. Powiewają ogromne chorągwie. Maszerujących prowadzi jeździec.

Reduta Ordona Adama Mickiewicza, czyli jak powstała legenda

Georg Wunder, Szturm Warszawy
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Co naprawdę wydarzyło się w Reducie Ordona? Jak stała się symbolem heroizmu – jednym z największych narodowych mitów? Jaką rolę w tworzeniu tej legendy spełnił poemat Mickiewicza?

Utwór Reduta Ordona z podtytułem Opowiadanie adiutanta został napisany w formie relacji naocznego świadka - jednego z uczestników obrony Warszawy podczas powstania listopadowego. Notatka prasowa, która ukazała się zaraz po wybuchu w reducie, opisywała wydarzenie jako akt poświęcenia, bohaterski czyn podporucznika artylerii Konstantego Ordona. Taką też wersję historii przekazano również Adamowi Mickiewiczowi. Czy jednak Ordon faktycznie podjął decyzję o wysadzeniu fortyfikacji i zginął na gruzach?

Twoje cele
  • Poznasz prawdziwą historię obrony Reduty Ordona.

  • Przeanalizujesz proces powstawania mitu narodowego.

  • Ocenisz znaczenie poematu Mickiewicza dla budowania wzorca patriotyzmu.