R5TkqS5Zr4Vfj
Obraz przedstawia scenę rodzajową. W centralnej części obrazu znajduje się siwowłosy i siwobrody starzec. Siedzi wyprostowany na łożu. W lewej ręce trzyma czarę. Unosi ją znad tacy podawanej przez młodego mężczyznę. Młody mężczyzna podając mu kubek patrzy w przeciwną stronę. Druga, prawa ręka starca jest uniesiona. Mężczyzna jest otoczony przez innych ludzi. Są to mężczyźni i kobiety. Są w różnym wieku. Niektórzy z nich zdają się być zrozpaczeni.

Śmierć Sokratesa

Jean-François Pierre Peyron, Śmierć Sokratesa, 1787
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

W 399 r. p.n.e. Sokrates został skazany na śmierć przez ateński sąd ludowy. Mimo że wyrok uważał za niesprawiedliwy i miał możliwość ucieczki, filozof zdecydował się jednak podporządkować trybunałowi. Jak ocenić jego decyzję? Czy była wyrazem bezkompromisowych przekonań, konsekwentnej postawy moralnej czy ślepego uporu? Jak sądzisz, co kierowało Sokratesem i czy podjął  twoim zdaniem decyzję najlepszą z możliwych?

Twoje cele
  • Poznasz zarzuty wysuwane przeciwko Sokratesowi w czasie procesu i kontekst oskarżenia.

  • Przeanalizujesz argumenty, które Sokrates przedstawił na swoją obronę.

  • Ocenisz postawę Sokratesa w trakcie procesu oraz w czasie oczekiwania na wyrok śmierci.