Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Ogół norm, wartości i wzorów zachowania, przyjętych przez daną społeczność, np. narodową, religijną czy zawodową, określamy mianem etosu. Jedną z jego odmian jest etos rycerski, nieodłączny element całej kultury rycerskiej. Zakorzenił się w naszej kulturze na tyle mocno, że do dziś chętnie odwołujemy się do tego motywu w książkach, filmach, sztukach czy grach komputerowych. Co sprawiło, że to właśnie rycerstwo stało się symbolem średniowiecza?

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś znać:

  • postaci najważniejszych rycerzy przedstawianych w literaturze średniowiecznej;

  • ramy czasowe epoki średniowiecza;

  • charakterystyczne cechy epoki;

  • najważniejsze cechy średniowiecznego rycerza.

Nauczysz się
  • opiszesz symbole kultury rycerskiej;

  • wyjaśnisz, czym jest etos rycerski;

  • rozpoznasz bohaterów literackich: Tristana, Rolanda, Lancelota, Cyda;

  • dostrzeżesz związek kultury rycerskiej z systemem feudalnym;

  • rozpoznasz motywy rycerskie w literaturze i sztuce;

  • wyjaśnisz znaczenie frazeologizmów związanych z kulturą rycerską.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida