Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1GM3oXmaxYr0
Zdjęcie przedstawia zbocze góry. Na nim kamienne ogrodzenie, za którym znajdują się ruiny kilku budynków. Jeden z nich ma spalony, zawalony dach. W oddali widać wysokie wzgórze.

Rozpad Jugosławii

Ruiny na granicy Albanii i Kosowa, 2001 r.
Źródło: Watchduck (a.k.a. Tilman Piesk), licencja: CC BY 3.0.
Josip Broz Tito
Josip Broz Tito

Jestem przywódcą  państwa, które ma dwa alfabety, trzy języki, cztery religie, pięć narodów, sześć republik i siedmiu sąsiadów.

Rozpad Jugosławii to seria osobnych, lecz powiązanych ze sobą konfliktów na tle etnicznym, wojen o niepodległość oraz powstań przeciwko nowej władzy, które miały miejsce na terytorium byłej Jugosławii w latach 1991–2001. Wydarzenia te doprowadziły do rozwiązania w  roku 1992 tego federacyjnego państwa i ogłoszenia niepodległości przez kolejne republiki wchodzące dotąd w jego skład: Słowenii, Chorwacji, Serbii, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. Tworzenie nowych państw z lekceważeniem znacznego zróżnicowania etnicznego obszarów, na których powstawały, doprowadziło do najbardziej krwawego epizodu w powojennej historii Europy. Wojna domowa na Bałkanach to czas naznaczony licznymi zbrodniami przeciwko ludzkości, masowymi gwałtami i ludobójstwem. Po zakończeniu konfliktu odpowiedzialnych za te czyny oskarżono i osądzono przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Co doprowadziło do tych wydarzeń? Jak doszło do tego, że oparta na „braterstwie i jedności” Jugosławia stała się areną niewyobrażalnej przemocy, by podzielić się na niezależne państwa?

Twoje cele
  • Przeanalizujesz genezę konfliktu w byłej Jugosławii.

  • Scharakteryzujesz przebieg wojny domowej na Bałkanach.

  • Ocenisz konsekwencje tych wydarzeń i przyjęte rozwiązania, które pozwoliły doprowadzić do zakończenia działań zbrojnych.