Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Ludzie niemal od zawsze przemieszczali się z miejsca na miejsce. Na przestrzeni wieków zmieniały się jednak sposób podróżowania, środki transportu i cele wyznaczane przez podróżników. Dlaczego opuszczamy nasze domy, by wyruszyć do innych miejsc?

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś znać:

 • definicję bloga internetowego;

 • położenie kontynentów na mapie;

 • najważniejsze odkrycia geograficzne;

 • dawne i współczesne środki transportu.

Nauczysz się
 • opiszesz najważniejszych polskich podróżników i ich dokonania;

 • rozpoznasz cele podróży dawniej i dziś;

 • wskażesz różnice między turystą a podróżnikiem;

 • zdefiniujesz pojęcia: podróżnik, turysta, podróż, turystyka;

 • stworzysz własny blog podróżniczy;

 • wskażesz funkcje blogów podróżniczych;

 • scharakteryzujesz dawnych i współczesnych podróżników oraz wskażesz różnice między nimi;

 • podasz synonimy terminu podróżnik.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida