R13H7rGY3AYNK
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) przedstawia karuzelę widzianą z dołu. Na tle zdjęcia umieszczono tytuł "Jak w obliczeniach wykorzystać związek między prędkością kątową a prędkością liniową oraz przyspieszeniem dośrodkowym?".

Jak w obliczeniach wykorzystać związek między prędkością kątową a prędkością liniową oraz przyspieszeniem dośrodkowym?

Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/diabelski-m%c5%82yn-jazda-3869397/ [dostęp 14.05.2022 r.], domena publiczna.

Czy to nie ciekawe?

Rozpatrując ruch po okręgu, często dysponujemy jednym z trzech parametrów: prędkością kątową, prędkością liniową lub przyspieszeniem dośrodkowym. W tym materiale wykorzystamy związek pomiędzy tymi wielkościami podczas analizy realnych zagadnień fizycznych.

Twoje cele
  • poznasz relacje wiążące prędkość kątową z prędkością liniową oraz przyspieszeniem dośrodkowym;

  • zastosujesz związek między prędkością kątową, liniową i przyspieszeniem dośrodkowym podczas rozwiązywania problemów fizycznych w ruchu po okręgu;

  • wykorzystasz związek między prędkością kątową, prędkością liniową i przyspieszeniem dośrodkowym w zadaniach rachunkowych.