Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

By dowiedzieć się, na czym polega różnica między pogodą a klimatem, musimy poznać elementy określające ich stan. Wartości tych elementów są kształtowane pod wpływem różnych czynników, które powinniśmy znać, aby poprawnie odczytywać i interpretować wykresy klimatyczne.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć:

  • wymienić elementy pogody na podstawie własnych obserwacji;

  • wskazywać na mapie świata miejsca zróżnicowane pod względem temperatury;

  • korzystać z termometru i poprawnie interpretować zmiany wartości temperatury powietrza.

Nauczysz się
  • analizować i interpretować wykresy klimatyczne;

  • poprawnie wskazywać zależności między klimatem a czynnikami, które go kształtują;

  • wyjaśniać jakie zastosowania mają poszczególne przyrządy mierzące stan elementów pogody.