Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Ra7Sx4UkKTyqE
Zdjęcie przedstawia umocnienie brzegu morza. Na pierwszym planie na brzegu morza są betonowe słupki w postaci piramid i stożków o płaskich wierzchołkach.

Ochrona brzegu przed niszczącą działalnością morza

Źródło: dostępny w internecie: uk.wikipedia.org, domena publiczna.

Aż trudno sobie wyobrazić, że kościół w Trzęsaczu został wybudowany w XIII wieku prawdopodobnie w odległości około 2 km od linii brzegowej Bałtyku. Dzisiejszy widok ostatniej zachowanej murowanej ściany uświadamia, że każdego dnia jesteśmy świadkami ścierania się ze sobą wysiłków człowieka i sił natury, których efekty są dobrze widoczne szczególnie wzdłuż linii brzegowej zbudowanej z osadów pochodzenia polodowcowego, które nie są odporne na niszczącą działalność morza. Prognozy wzrostu poziomu mórz na całym świecie nie pozostawiają złudzeń, że ochrona brzegu przed niszczącą działalnością morza jest dzisiaj zadaniem dla wszystkich państw, które położone są nad morzami i oceanami.

Twoje cele
  • Opiszesz proces abrazji wybrzeża wysokiego (klifu).

  • Wymienisz przykłady naturalnych i sztucznych metod ochrony brzegu.

  • Uzasadnisz potrzebę ochrony brzegów przed niszczącą działalnością morza.