Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Tadeusz Stopyra

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VI

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć

Wspólna praca na jednym dokumencie.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Podstawa programowa z informatyki dla klas IV‑VI.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

W czasach zdalnej nauki, wspólna realizacja projektów, a nawet wspólne rozwiązywanie zadań za pomocą narzędzi internetowych daje możliwość lepszej realizacji programów nauczania i kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

7. Cel ogólny zajęć

Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posługując się technologią taką jak wirtualne: środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny.

 2. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

 3. Rozwijanie wyobraźni twórczej przy tworzeniu własnych projektów

9. Metody i formy pracy

 1. Praca zdalna polegająca na udostępnieniu materiałów.

 2. Interakcja z uczniami za pomocą dostępnych środków komunikacji.

 3. Praca indywidualna.

 4. Praca grupowa.

10. Środki dydaktyczne

 1. Komputer z dostępem do internetu.

 2. Wyszukiwarka internetowa.

 3. Platforma OFFICE365.

 4. Aaplikacja Teams.

 5. Portal epodreczniki.pl.

11. Wymagania w zakresie technologii

 1. Lekcja online: uczniowie pracują w domu, łączą się przez platformę TEAMS i OFFICE365.

 2. Wymagany jest komputer lub telefon komórkowy ewntualnie tablet z dostępem do Internetu.

Uczniowie realizują lekcję zdalnie. Każdy ma dostęp do komputera z łączem internetowym.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

 • Aktywność 2

  • Temat: Refleksja po zapoznaniu z materiałem z platformy epodreczniki.pl

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

   1. Uczniowie podają przykłady wspólnej pracy w internecie. Np. opisują, w jaki sposób współpracują na lekcjach korzystając z aplikacji OneNote w obszarze współpracy lub inne sytuacje, z którymi mieli dotychczas do czynienia. Uczniowie mogą przedstawić przykład dotyczący zdalnej nauki lub innych doświadczeń, z kórymi spotkali się do tej pory.

   2. Czy zauważają potrzebę wspólnej pracy nad jednym dokumentem?

   3. Jakie warunki muszą być spełnione, by taką pracę można było wykonać?

   4. Czy my możemy taką wspólną pracę wykonać?

   5. Jak przeglądnąć efekty wspólnej pracy?

   6. Kiedy uznać, że praca jest zakończona?

 • Aktywność 3

  • Temat: Teoria

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Platforma OFFICE365 umożliwia współpracę grupy przy tworzeniu różnych dokumentów czy projektów.

   Nauczyciel wyjaśnia uczniom możliwości jakie dają programy umieszczone ne platformie.

   Uczniowie rozważają jak zastosować poznane wiadomości.

   Podają przykłady zastosowania wiadomości w praktyce.

 • Aktywność 4

  • Temat: Praktyka - Tworzenie prazentacji.

  • Czas trwania: 20 minut

  • Opis aktywności:

   1. Podają możliwe tematy prostych projektów, które mogliby szybko wykonać.

   2. Uzgadniają możliwy podział zadań.

   3. Spośród proponowanych tematów nauczyciel wybiera realny do wykonania na lekcji projekt, np. prezentacja dotycząca przedmiotów obowiązkowych dla klasy 6, zakłada dokument i udostępnia uczniom w zespole.

   4. Uczniowie uzgadniają strategię tworzenia prezentacji. Np. każdy uczeń opisuje inny przedmiot na kolejnych slajdach lub grupa uczniów przygotowuje jeden slajd, gdzie role są ustalone, kto jest odpowiedzialny za tło slajdu, kto za tekst, kto za grafikę, kto za łącza i informację o autorach wykorzystanych materiałów.

   5. Uczniowie korzystając z wyszukiwarki internetowej gromadzą materiały, które chcieliby umieścić w prezentacji.

   6. Mogą również wcześniej przygotować takie materiały i zapisać je na dysku OneDrive, jeśli mają do niego dostęp lub na innym nośniku.

   7. W czasie lekcji w pracowni, efekty pracy są na bieżąco wyświetlane przez projektor (o ile jest dostępny). Jeśli lekcja jest prowadzona zdalnie, to uczniowie widzą efekty na swoich komputerach.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta jest dostępna pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z2Tm_7o6ikuIxxNLhhb9-qSvwWaFbZBPiJFIxXqkfq9UNTY4TjVUQlFESExON0xEOEhSRkFVQjFITS4u

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Szanowni koleżanki i koledzy!

Żeby lekcja przebiegła sprawnie, temat pracy można wybrać wcześniej. Będzie wtedy możliwość wcześniejszego przygotowania przez uczniów potrzebnych materiałów.

Wykorzystany audiobook ma 3 części i znajduje się w materiale dostępnym na stronie https://epodreczniki.pl/a/wspolna-edycja-dokumentow–czyli-jak-pracowac-w-grupie-i-udostepniac-materialy/D1H3lbu1h (UWAGA: Należy przewinąć stronę w dół). W scenariuszu korzystam tylko z części trzeciej. W tym celu należy po rozpoczęciu odtwarzania dwa razy kliknąć następny rozdział.

Będzie mi niezmiernie miło jeśli ten scenariusz się Wam przyda.

Powodzenia!

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida