Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wspólne redagowanie opisu parku

 1. Cele lekcji

 1. Wiadomości

Uczeń:

 • zna zasady tworzenia opisu,

 • zna zasady zachowania się w parku i w innych miejscach publicznych.

 1. Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi swobodnie wypowiadać się na określony temat,

 • potrafi samodzielnie redagować dłuższe wypowiedzi pisemne,

 • potrafi okazywać szacunek dla przyrody,

 • potrafi umiejętnie ujmować własne spostrzeżenia w zwięzłe zdania,

 • potrafi rozwiązywać zagadki.

 1. Metoda i forma pracy

Pokaz, pogadanka, ćwiczenia, praca z całą klasą, praca indywidualna.

 1. Środki dydaktyczne

Zagadki, ilustracje, wiersz J. Tuwima: „Spóźniony słowik”.

 1. Przebieg lekcji

 1. Faza przygotowawcza

Nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat wycieczki do parku, która miała miejsce w niedalekiej przeszłości. Uczniowie opowiadają swoje wrażenia. Porównują wygląd parku latem i jesienią, podają różnice w wyglądzie roślin, opowiadają o zwierzętach żyjących w parku oraz o tym, jak należy zachować się w parku. Nauczyciel uczula na poszanowanie przyrody. Następnie uczniowie oglądają ilustracje prezentowane przez prowadzącego i porównują je ze swoimi obserwacjami.

 1. Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie zasad tworzenia opisu. Następnie zadaje pytania, na które odpowiadają uczniowie (załącznik 1). Z odpowiedzi powstaje opis parku, który nauczyciel zapisuje na tablicy. Uczniowie wspólnie czytają głośno opis z tablicy.

 2. Przerwa śródlekcyjna – uczniowie inscenizują wiersz J. Tuwima pt. „Spóźniony słowik”, który czyta głośno nauczyciel (załącznik 2).

 3. Uczniowie przepisują do zeszytów opis parku z tablicy i wykonują do niego ilustrację.

 1. Faza podsumowująca

Nauczyciel czyta zagadki na temat parku, zwierząt i roślin znajdujących się w nim (załącznik 3), a uczniowie rozwiązują je.

 1. Bibliografia

 1. Stec J., Zagadki dla najmłodszych, Kielecka Oficyna wydawnicza PW „MAC”S.A., Kielce 1997.

 2. Tuwim J., Najpiękniejsze wiersze dla dzieci, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.

 1. Załączniki

 1. Pytania i odpowiedzi:

załącznik 1.

Pytania i odpowiedzi:

Jak jest jesienią w parku? Jesienią w parku jest pusto i cicho.

Gdzie odleciało dużo ptaków? Dużo ptaków odleciało już do ciepłych

krajów.

Jakie zwierzęta zostały? Zostały tylko wrony, wróble i wiewiórki.

Jak świeci słońce? Słońce świeci słabiej niż latem.

Jakie są drzewa? Drzewa są bardzo kolorowe.

Co dzieje się z liśćmi na niektórych drzewach? Z niektórych opadły już liście.

Jaka pora roku nastanie już niedługo? Niedługo nastanie zima.

 1. Wiersz J. Tuwima: „Spóźniony słowik”.

załącznik 2.

Spóźniony słowik

Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, Bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji, Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, A tu już po jedenastej — i Słowika nie ma!

Wszystko stygnie: zupka z muszek na wieczornej rosie, Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, Motyl z rożna, przyprawiany gęstym cieniem z lasku, A na deser — tort z wietrzyka w księżycowym blasku.

Może mu się co zdarzyło? Może go napadli?

Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli?

To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek!

Piórka — głupstwo, bo odrosną, ale głos — majątek!

Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze... Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę! A pan Słowik słodko ćwierka: „Wybacz, moje złoto, Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą!”

 1. Zagadki.

załącznik 3.

Są w nim trawniki, fontanna nawet.

Są drzewa, krzewy i mnóstwo ławek.

(park)

W parku albo w lesie mieszka.

Tutaj skubnie szyszkę, tam zerwie orzeszka.

(wiewiórka)

Zobaczysz ją w lesie lub w parku.

Jesienią cała od czerwonych korali się mieni.

(jarzębina)

 1. Czas trwania lekcji

45 minut

 1. Uwagi do scenariusza

brak

RXXGT68wpKMFV

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 100.41 KB w języku polskim
RMEfGXqH4uuy5

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 24.50 KB w języku polskim