Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wstawianie wykresu w prezentacji

Jeśli chcesz przedstawić omawiane treści, najlepiej jest to zrobić w formie graficznej. Ukazywanie informacji w formie czystego tekstu nie jest przyjemne dla odbiorcy. Chcąc poprawnie zwizualizować dane, możesz wykorzystać wykres. Z pewnością uatrakcyjni on przekaz, zwiększy jego czytelność oraz zachęci odbiorcę do obejrzenia prezentacji.

Wykresy w prezentacjach wstawia się podobnie jak w arkuszach kalkulacyjnychP14FKW2LSarkuszach kalkulacyjnych.

W przykładowej prezentacji o Brazylii, zamieszczono dane liczbowe dotyczące liczby mieszkańców wybranych miast Brazylii.

RVsVmHd3hnQBx
Przykładowy slajd prezentacji - Miasta Brazylii.
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.

Warto byłoby pokazać je w formie graficznej. Program do tworzenia prezentacji umożliwi ci wykonanie takiego wykresu.

2
Ćwiczenie 1

Wybierz temat swojej prezentacji. Zaprojektuj dwa slajdy - pierwszy z nich ma zawierać dane zapisane w formie tekstu, natomiast na drugim będzie znajdować się wykres wykorzystujący dane z pierwszego slajdu. Znajdź w programie odpowiednie funkcje, za pomocą których utworzysz taki wykres.
Podstawowe typy wykresów:

Wybierając kolumnowy typ wykresu, możesz uzyskać następujący efekt.

R5u1VosNjovN5
Wykres liczby ludności wybranych miast Brazylii w milionach
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.

Jeżeli masz problem ze znalezieniem odpowiednich funkcji, zapoznaj się z instrukcją.

Modyfikacja wykresu utworzonego w prezentacji

Każdy wprowadzony do prezentacji wykres można zmodyfikować za pomocą narzędzi wbudowanych w programie do tworzenia prezentacji. Możesz zacząć od zmiany stylu wykresu, korzystając z gotowej galerii.

Jeden wykres przedstawiony w różnych stylach:

Modyfikacja wykresu polega na:

  • zmianie typu wykresu,

  • zmianie danych,

  • zmianie kolorystyki obszaru wykresu oraz punktu danych,

  • zmodyfikowaniu opisów wprowadzonych do wykresu,

  • modyfikacji legendy do wykresu.

Wstawiony do prezentacji wykres został zmodyfikowany. Zwróć uwagę, jak wygląda teraz.

R1Om4e1dfDATe
Zmodyfikowany wykres liczby ludności wybranych miast Brazylii w milionach
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2

Ty również możesz dokonać zmian w wyglądzie swoich wykresów. Znajdź odpowiednie narzędzia programu i wykorzystaj je.

Wstawianie wykresu wykonanego w innych programach

Do prezentacji możesz również wstawić wykresy wykonane w innych programach, na przykład w edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym. Aby taki wykres pojawił się na slajdzie, wykorzystaj znany ci schowek. Oprócz typowego wklejania zawartości schowka do wybranego miejsca, istnieje możliwość takiego wklejenia, że zostanie zachowane połączenie z programem, w którym ta zawartość została wykonana. Możesz wówczas modyfikować wygląd tak wstawionych wykresów, zmieniając dane źródłowe, na podstawie których zostały one utworzone. Podobny mechanizm działa przy wstawianiu tabel.

2A
Ćwiczenie 3

W omawianym przykładzie dane źródłowe o religiach zostały zapisane w arkuszu kalkulacyjnym. Na ich podstawie został wykonany wykres. Wykorzystaj wykres w twojej prezentacji w taki sposób, aby dokonywane zmiany danych w arkuszu, powodowały zmiany wykresu w prezentacji.

R1DBg9ZSbAlt1
Wykres kołowy w arkuszu kalkulacyjnym
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.

Znajdź odpowiednie funkcje, które pozwolą ci wykonać to zadanie. W jaki sposób można połączyć dane na wykresie w prezentacji z danymi źródłowymi?
Jeśli masz problem z wykonaniem tego zadania, przeczytaj instrukcję.

Ważne!

Przypomnij sobie lub zapoznaj się z zasadami projektowania animacji poszczególnych elementów na slajdziePnpxqre3fprojektowania animacji poszczególnych elementów na slajdzie. Niektóre programy, np. program Microsoft PowerPoint mają specjalne funkcje służące do animacji wykresów. Jeśli pracujesz w takim środowisku, zaznacz wykres i sprawdź, jakie są dostępne dodatkowe opcje efektu służące do jego animacji.

2
Ćwiczenie 4

Jeśli pracujesz w programie Microsoft PowerPoint umożliwiającym wykorzystanie dodatkowych opcji podczas animacji wykresów, dołącz animację do twojego wykresu, tak aby jego elementy kolejno pojawiały się na slajdzie.
Zapoznaj się z efektem, jaki możesz uzyskać:

RceKKxrWOcXyg
Film: Uzyskany efekt dołączania animacji do wykresu w programie MS PowerPoint
Zapamiętaj!

W prezentacji możesz wstawiać i modyfikować wykresy wykonane bezpośrednio w programie do tworzenia prezentacji lub w innym programie. Istnieje możliwość połączenia danych w prezentacji z danymi źródłowymi.

Wykorzystaj poniższe pole do zapisania swoich notatek i przemyśleń.

R1HyvXITMn8El
Wersja alternatywna: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.