Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

Prezentacje są zapisywane w plikach w różnych formatach w zależności od przeznaczenia i od programu, w którym pracujesz. Najczęściej efekt swojej pracy zapisuje się jako prezentację lub pokaz. Sprawdź w swoim programie, czy masz możliwość zapisu prezentacji jako pokazu.

Wybierając format zapisu prezentacji zastanów się, gdzie i w jaki sposób będziesz prezentować swoją pracę.

  • Prezentacja. Plik zapisany w tym formacie otwiera się do edycji. Można go modyfikować, dodawać nowe slajdy i zapisywać zmiany. Podczas zapisu domyślnie ustawiony jest właśnie ten format.

  • Pokaz. Jeśli chcesz swoją prezentację udostępnić innym użytkownikom, zapisz ją jako pokaz. Po otworzeniu pliku, automatycznie uruchomi się pokaz prezentacji, a inne osoby nie będą mogły ingerować w twoją pracę.

Ćwiczenie 1

Jeśli masz taką możliwość zapisz swoją prezentacje, tak aby po otworzeniu pliku automatycznie uruchomił się jej pokaz. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania, przeczytaj instrukcję.

Wskazówka

Aby zapisać prezentację jako pokaz:

  • Otwórz swoją prezentację.

  • Z paska menu wybierz polecenie Plik, a następnie Zapisz jako.

  • W oknie zapisywania rozwiń listę Zapisz jako typ.

  • Wybierz z niej Pokaz.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida