Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RoiHgY9NcynH91
Ilustracja przedstawia pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich. Wykonana z brązu rzeźba, przedstawia polskiego kompozytora siedzącego pod wierzbą płaczącą. Odchylona do tyłu sylwetka postaci, rozwiane szaty oraz zamyślony, jakby tęskniący wyraz twarzy, podkreślają liryczny, romantyczny charakter artysty i jego dzieł. Monument ukazany jest na tle zielonych drzew. Tytuł lekcji: Wybrani kompozytorzy - Fryderyk Chopin

Wybrani kompozytorzy – Fryderyk Chopin

Ważne daty

1 marca 1810 - narodziny Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli,

1 października 1810 - przeprowadzka Chopinów do Warszawy,

1816 - podjęcie regularnej nauki gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego,

1817 - skomponowanie pierwszego utworu: Poloneza B‑dur,

1822 - rozpoczęcie nauki kompozycji u Józefa Elsnera,

1826 - rozpoczęcie nauki w warszawskiej Szkole Głównej Muzyki,

1830 - ukończenie Koncertu fortepianowego f‑moll op. 21,

17 marca 1830 - pierwszy własny koncert Chopina w Teatrze Narodowym pod dyr. K. Kurpińskiego,

2 listopada 1830 - opuszczenie Warszawy i Polski,

1831 - pobyt Chopina w Stuttgarcie,

1831‑1837 - pobyt Chopina w Paryżu,

1838 - pobyt na Majorce, gdzie powstały 24 Preludia op. 28,

1848 kwiecień‑listopad - pobyt w Anglii i Szkocji,

17 października 1849 - śmierć Chopina w Paryżu,

30 października 1849 - uroczystości pogrzebowe w Paryżu,

1880 - odsłonięcie epitafium w Kościele Św. Krzyża w Warszawie.

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela:

R1eWjux8Azfs71
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
1

II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.
4. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje charakterystyki:
3) form muzycznych: budowa okresowa, AB, ABA, ABA1, kanon, rondo, wariacje, pieśń, opera, balet, operetka, musical, koncert, symfonia.
5. Uczeń określa charakterystyczne cechy:
1) polskich tańców narodowych: polonezaPolonezpoloneza, mazuraMazurmazura, kujawiaka, oberka, krakowiaka.
7. Porządkuje chronologicznie postacie kompozytorów: np. Mikołaj Gomółka, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki i inni).

Nauczysz się

wymieniać najważniejsze wydarzenia z biografii Fryderyka Chopina;

wymieniać gatunki tworzone przez kompozytora;

rozpoznawać utwory np. Walc a‑moll op. 34 nr 2, Mazurek f‑moll op. 68 nr 4, Preludium Des‑Dur op. 28 nr 15 „Deszczowe”, Nokturn Fis‑dur op. 15 nr 2, Etiuda c‑moll op. 10 nr 12 „Rewolucyjna”;

rozmawiać o roli twórczości Fryderyka Chopina w kulturze polskiej i światowej.

Audiobook - Życie i twórczość Fryderyka Chopina

RcIPd7vxICrBC1
Audiobook Życie i twórczość Fryderyka Chopina
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

Muzyczna podróż po Europie – śladami Fryderyka Chopina

Poniższa mapa przedstawia muzyczną podróż Chopina po Europie. Dowiesz się, jakie utwory kompozytor skomponował w Stuttgarcie, Wiedniu, Paryżu, Londynie oraz na Majorce.

Rb5TVe73awufE1
Mapa interaktywna „Muzyczna podróż po Europie – śladami Fryderyka Chopina”. Na grafice przedstawiającej mapę Europy, z podziałem na poszczególne kraje, wybrane miasta zostały wyróżnione aktywnymi punktami, które zawierają następujące informacje i nagrane utwory: Punkt pierwszy: napis: Londyn, Fryderyk Chopin, Walc a-moll, Nagranie: Utwór taneczny o bardzo lekkim, pogodnym i radosnym charakterze. W melodii pojawiają się liczne ozdobniki. Punkt drugi: napis: Paryż, Fryderyk Chopin, Mazurek f-moll op. 68 nr 4, nagranie: wzruszający, spokojny utwór. Pierwsze takty są melancholijne i nostalgiczne, potem melodia staje się pogodniejsza a następnie powraca smutek. I tak wielokrotnie zmienia się charakter muzyki. Punkt trzeci: napis: Stuttgart, Fryderyk Chopin, Etiuda c-moll op. 10 nr 12 „Rewolucyjna”, nagranie: utwór bardzo dynamiczny, dźwięki imitują wzburzenie i gniew. Punkt czwarty: napis: Wiedeń, Fryderyk Chopin, Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2. Punkt piąty: Majorka, Fryderyk Chopin, Preludium Des-Dur op. 28 nr 15 „Deszczowe”, nagranie: utwór o zmiennym nastroju. Początkowo bardzo spokojny, powtarzające się dźwięki imitują delikatny, jednostajny deszcz. W drugiej części charakter muzyki zmienia się na mroczny, ponury, melodia przenosi się do dolnych rejestrów a muzyka staje się dużo głośniejsza . Pod koniec utworu na chwilę powraca klimat początkowej części.
Mapa interaktywna „Muzyczna podróż po Europie – śladami Fryderyka Chopina”
Źródło: Online Skills Sp. z o.o.
R9PczO3f8Grvy
Ćwiczenie 1
W jakim wieku Fryderyk Chopin rozpoczął naukę gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego? Możliwe odpowiedzi: 1. 5 lat, 2. 6 lat, 3. 7 lat, 4. 8 lat.
RiE8ALA4cEpa8
Ćwiczenie 2
Wskaż miejsce, w którym został skomponowany „Walc Minutowy” Fryderyka Chopina. Możliwe odpowiedzi: 1. Londyn, 2. Majorka, 3. Paryż, 4. Wiedeń.
Ćwiczenie 2
RYcvi9RL27oeO
Wskaż miejsce, w którym został skomponowany „Walc Minutowy” Fryderyka Chopina. Możliwe odpowiedzi: 1. Londyn, 2. Majorka, 3. Paryż, 4. Wiedeń.
R1Z2XmivRBWoc
Ćwiczenie 3
Jakie utwory pisał Fryderyk Chopin? Możliwe odpowiedzi: 1. Etiudy, Nokturny, 2. Preludia, Koncerty, 3. Polonezy, Mazurki, 4. Opery, Symfonie.
R1Baq9f0018fs
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj nazwy utworów do ich tytułów. Nazwy: Etiuda, Preludium, Koncert fortepianowy, Mazurek Tytuły: 1. a-moll „Żydek”, 2. „Deszczowe”, 3. f-moll op. 21, 4. c-moll „Rewolucyjna”.
R967UiSYnRmWr
Ćwiczenie 5
Bazując na wysłuchanym audiobooku, krótko omów biografię Chopina.
Rl4ORCT9pTUYf
Ćwiczenie 6
Gdzie urodził się Fryderyk Chopin? Możliwe odpowiedzi: 1. W Warszawie, 2. W Żelazowej Woli, 3. W Krakowie.
RtwzGLlNul1UU
Ćwiczenie 7
W jakim mieście i co ile lat odbywa się Konkurs Chopinowski? Możliwe odpowiedzi: 1. W Warszawie, co 5 lat, 2. W Żelazowej Woli, co 5 lat, 3. W Warszawie, co 6 lat.

Słownik pojęć

Etiuda
Etiuda

utwór muzyczny przeznaczony do ćwiczeń utwór muzyczny łączący problemy techniki z muzyką o dużych walorach artystycznych.

Folklor
Folklor

(ang. folk‑lore „wiedza ludu”) – symboliczno‑artystyczna dziedzina kultury ludowej, mająca charakter wieloskładnikowy, niejednolity i synkretyczny.

Improwizacja
Improwizacja

wykonywanie czegoś, np. utworu muzycznego, bez przygotowania; też: rzecz tak powstała i wykonana.

Koncert
Koncert

instrumentalny utwór muzyczny przeznaczony do wykonania przez solistę i orkiestrę symfoniczną.

Mazur
Mazur

polski taniec ludowy, tańczony parami, w dość żywym tempie, w metrum trójdzielnym i tzw. rytmie mazurkowym (2 ósemki i 2 ćwierćnuty); także utwór artystyczny (zwany częściej mazurkiem), zawierający rytmy mazurkowe. W XVIII w. mazur wyszedł poza muzykę ludową (gdzie trwa do dziś w wielu różnorodnych formach i pod różnymi nazwami), rozpowszechnił się wśród szlachty oraz mieszczan i stał się tańcem narodowym; stylizowane mazury i mazurki komponowali: J. Elsner, K. Kurpiński, F. Chopin, S. Moniuszko, H. Wieniawski, K. Szymanowski i inni.

Nokturn
Nokturn

utwór instrumentalny o spokojnym, sentymentalnym charakterze, mający oddać nastrój nocy.

Polonez
Polonez

polski taniec kołowy lub korowodowy, trójmiarowy (w metrum 3/4), o umiarkowanym tempie i charakterystycznej formule rytmicznej: ósemka, 2 szesnastki i 4 ósemki.

Solo
Solo

utwór albo jego część przeznaczone do wykonywania przez jednego artystę; też: występ jednego artysty.

Wirtuoz
Wirtuoz

wybitny odtwórca dzieł muzycznych; wybitny śpiewak solista.

Źródła:

Encyklopedia muzyki, pod red. A. Chodkowskiego, PWN, Warszawa 1995

encyklopedia.pwn.pl

sjp.pwn.pl

m00ec31cf1fb5216c_0000000000157

Biblioteka muzyczna

Bibliografia

Encyklopedia muzyki, pod red. A. Chodkowskiego, PWN, Warszawa 1995.

J. Pyzio, Fryderyk Chopin, Poznań, 2009.