Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

bg‑azure

Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych

FILM INSTRUKTAŻOWY

RM3zmaxVJ3H2O
Film składa się z ujęć filmowych strażaka opisującego procedurę wykorzystania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Dodatkowo prezentowane są zbliżenia na omawiany panel sterujący, analizowane są poszczególne przyciski i funkcje. Materiał uzupełniony jest również o plansze graficzne i tekstowe korespondujące ze słowami lektora i wypowiadającego się mężczyzny. Ponadto ukazane zostały sekwencje strażaka podczas nadawania komunikatów alarmowych.

Powiązane ćwiczenia