Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Uwarunkowania współpracy niemiecko‑sowieckiej w latach 1939‑1941 i jej konsekwencje dla państw i narodów Europy Środkowej.

W pracy wykorzystaj materiały źródłowe i informacje zawarte na poprzednich stronach.

Ćwiczenie 1

Sformułuj wstęp wypracowania, uwzględniając następujące elementy:

Określenie ram czasowych: 1/17 września 1939 – 22 czerwca 1941 roku.

RWM0dDzAksFy5
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

Stosunki niemiecko‑sowieckie przed 1939 rokiem.

Układ z Rapallo − współpraca gospodarcza i wojskowa.

Pogorszenie wzajemnych stosunków po dojściu do władzy w Niemczech nazistów.

Podpisanie paktu antykominternowskiego – 1936 rok.

R11Yx9XCcYBHj
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

Ocieplanie stosunków w 1939 roku.

Niechęć Stalina wobec polityki Zachodu.

Chęć zabezpieczeni a wschodniej flanki Niemiec przed zbliżającym się konfliktem na zachodzie.

Odwołanie do źródła A.

RZKgXuxuvRsXK
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

Stosunki niemiecko‑sowieckie do agresji na Polskę.

Niemiecko‑sowiecka umowa handlowa – 19 sierpnia 1939 r. w Berlinie.

Niemiecko- sowiecki pakt o nieagresji, pakt Ribbentrop- Mołotow – 23 sierpnia 1939 roku.

Tajny protokół.

Odwołanie do źródeł B, C i D.

R1VYlk5fWSmxn
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

Stosunki niemiecko‑sowieckie w początkowej fazie wojny 1939‑1941.

Wspólna defilada w Brześciu nad Bugiem – 22 września 1939 roku.

Niemiecko‑sowiecki traktat o przyjaźni – 28 września 1939 roku.

Druga niemiecko‑sowiecka umowa handlowa – 11 lutego 1940 roku.

Ograniczona realizacja zobowiązań ze strony Niemiec.

R18szxBmppZ7I
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6

Sformułuj zakończenie według poniższego planu:

Wnioski:

- ożywienie stosunków w latach 1939- 1941;

− współpraca polityczna i gospodarcza;

− krótkotrwały charakter współpracy.

Rzk4oNPlkyFr1
(Uzupełnij).