Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Oceń znaczenie rewolucji amerykańskiej i francuskiej z perspektywy politycznej, gospodarczej i społecznej.

W pracy wykorzystaj materiały źródłowe i informacje zawarte na poprzednich stronach.

Ćwiczenie 1

Sformułuj wstęp wypracowania, uwzględniając następujące elementy:

- określenie ram czasowych i przestrzennych,

- definicja tematu.

R9lUcNwP4Esoj
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- teza: Rewolucje we Francji i Ameryce Północnej wprowadziły nowy ustrój i likwidowały stary feudalny porządek.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki,

- analiza źródeł A i C.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- Stany Zjednoczone jako unia niezależnych stanów na mocy pokoju paryskiego,

- spór między federalistami a republikanami.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- wpływ idei oświecenia.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- władza wykonawcza w Stanach Zjednoczonych.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 7

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- władza ustawodawcza w Stanach Zjednoczonych.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- władza sądownicza w Stanach Zjednoczonych.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- ustrój stanowy.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 10

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- początek rewolucji francuskiej.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 11

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- Deklaracja praw człowieka i obywatela,

- stronnictwa polityczne w rewolucyjnej Francji.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 12

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- zmierzch przywilejów szlachty i duchowieństwa we Francji.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 13

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- trójpodział władz we Francji.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 14

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- stracenie króla Ludwika XVI – koniec monarchii we Francji,

- rządy jakobinów i terror rewolucyjny.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 15

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- uchwalenie nowej konstytucji w 1793 r.,

- realizacja programu socjalnego przez jakobinów,

- analiza źródła B.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 16

Sformułuj rozwinięcie według poniższego planu:

- przejęcie władzy przez termidorianów,

- zamach stanu dokonany przez Napoleona Bonapartego w 1799 r.

R3qE6HrFmFbM9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 17

Sformułuj zakończenie według poniższego planu:

- rewolucje amerykańska i francuska przyczyniły się do powstania nowego modelu państwa, zgodnego z oświeceniowymi koncepcjami.

R1M4fnhAoSSDr
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida