Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

WYRAŻENIA PRZYIMKOWE

Uczniowie

1) stosują przyimki w opisie przestrzeni.

Uwagi o realizacji tematu

1. Wprowadzamy/utrwalamy wyrażenia przyimkowe, pokazując położenie jakiegoś przedmiotu: na stole, pod stołem, itd. Zwracamy uwagę na przypadek rzeczownika, ale nie podajemy, ani nie wymagamy zapamiętania reguł, a więc:

na stole

przy stole

} miejscownik

za stołem

pod stołem

nad stołem

między stołem a

} narzędnik

obok stołu

z(e) stołu

do stołu

} dopełniacz

pod stół

za stół

nad stół

} biernik

2. Rysowane dyktando. Uczniowie słuchają tekstu (przykładowy poniżej, można go rozbudować) i rysują na kartkach (pokój już jest):

R6W1TRPXUax60
zadanie interaktywne

To jest pokój. Na środku pokoju stoi stół. Ma cztery nogi. Za stołem jest szafa. Obok stołu stoi fotel. Nad stołem wisi lampa. Na stole stoją dwa talerze. Przy stole stoją dwa krzesła. Pod stołem leży kot. Ojej, pod stół spadło jajko. I co teraz będzie? Śniadanie!

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida