Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Prąd elektryczny w przewodniku można wzbudzić przez przyłożenie napięcia elektrycznego do końców przewodnika. Napięcie pochodzi z ogniwa lub baterii ogniw. Istnieje jednak sposób wzbudzania prądu bez użycia źródeł chemicznych. Prąd będzie płynął także w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Zjawisko to jest obecnie najważniejszym mechanizmem wytworzenia napięcia elektrycznego w elektrowniach. W tym materiale dowiesz się więcej o powstawaniu prądu indukcyjnego.

RwFafN6IBO7bF
Wiele urządzeń elektrycznych podłącza się do gniazdka za pośrednictwem tzw. zasilaczy. Są one często kłopotliwe – bo ciężkie i z plączącymi się kablami – ale niezbędne, ponieważ służą do zamiany prądu dostarczanego do naszych domów na odpowiedni dla danego urządzenia. Działanie niektórych zasilaczy opiera się na zjawisku, które omówimy na łamach tej lekcji
Źródło: yum9me, dostępny w internecie: https://www.flickr.com/photos/yum9me/2137299096/, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
 • opis magnesu jako dipola;

 • znaczenie pojęcia pola magnetycznego jako przestrzeni, w której działają siły magnetyczne;

 • opis działania biegunów magnetycznych;

 • wyjaśnienie występowania pola magnetycznego wokół magnesów, Ziemi i przewodników, przez które płynie prąd.

Jeśli potrzebujesz je sobie przypomnieć, wiadomości te znajdziesz w materiale Oddziaływania magnetyczneD1Cj7WJj9Oddziaływania magnetyczne.

Nauczysz się
 • wytwarzać prąd elektryczny w przewodniku za pomocą ruchu magnesu;

 • wyjaśniać powstawanie prądu indukcyjnego;

 • omawiać zjawisko indukcji elektromagnetycznej;

 • prezentować doświadczalnie zjawisko indukcji elektromagnetycznej;

 • wyjaśniać zasadę działania transformatora.

W miarę możliwości warto wykonać kilka doświadczeń związanych z omawianymi zagadnieniami. Jeśli to możliwe, przygotuj wskazane poniżej materiały.

Przygotuj przed lekcją:

Doświadczenie 1. (element fakultatywny) – potrzebne materiały:

 • bateria ;

 • 2 spinacze;

 • zwojnica;

 • miernik uniwersalny lub woltomierz;

 • magnes neodymowy.

Doświadczenie 2. (element fakultatywny) – potrzebne materiały:

 • dwie zwojnice o różnej liczbie zwojów;

 • rdzeń (np. ze stali) w kształcie litery „U”;

 • 4 przewody ze złączami typu „krokodylek”;

 • miernik uniwersalny lub woltomierz;

 • zasilacz – generator prądu.

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej

Kiedy w XIX wieku odkryto, że przepływ prądu w przewodniku sprawia, że wokół niego powstaje pole magnetyczne, postawiono pytania: Czy jest możliwe zjawisko odwrotne? Czy magnes może spowodować, że zacznie płynąć prąd elektryczny? Michael FaradayMichael FaradayMichael Faraday, odkrywca tego zjawiska (zwanego zjawiskiem indukcji elekromagnetycznej), poświęcił wiele lat na potwierdzenie tezy, że prąd może powstawać w przewodniku, do którego przyłoży się magnes. Swojego odkrycia dokonał 29 sierpnia 1831 roku.

Michael Faraday25.08.1867Hampton Court22.09.1791Newington Butts
R1emddzfo8Hol
Michael Farady
Źródło: Tagishsimon, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Michael Faraday

Michael Faraday [majkel faradej] był angielskim uczonym, który przyczynił się do rozwoju elektromagnetyzmu i elektrochemii. Do największych odkryć zalicza się indukcję elektromagnetyczną, diamagnetyzm i elektrolizę. Faraday jest uznawany za jednego z największych odkrywców, mimo że miał słabe podstawy teoretyczne. Wyniki badań dotyczących pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem doprowadziły do stworzenia koncepcji pola elektromagnetycznego. Odkrycia tego uczonego są podstawą działania silników na prąd stały i generatorów prądu.

Aby potwierdzić wyniki otrzymane przez Faradaya, przeanalizuj (w miarę możliwości, wykonaj) poniższe doświadczenie.

Doświadczenie 1
Problem badawczy

Czy względny ruch zwojnicy i magnesu może być źródłem prądu?

Hipoteza

Względny ruch przewodu i magnesu jest źródłem prądu.

Co będzie potrzebne
 • zwojnica;

 • magnes stały;

 • miernik uniwersalny lub amperomierz o małym zakresie (wykorzystaj znajdujące się w szkole mierniki uniwersalne demonstracyjne);

Instrukcja
 1. Wybierz na mierniku zakres małego natężenia prądu.

 2. Ustaw amperomierz na minimalnym zakresie pomiarowym.

 3. Połącz zwojnicę z miernikiem.

  RsoMdpwQCr2s2
  Sposób połączenia elementów zestawu doświadczalnego
  Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.0.

 4. Szybkim ruchem zbliż magnes do zwojnicy i równie energicznym ruchem oddal go.

 5. Zaobserwuj wskazania przyrządu pomiarowego.

 6. Odwróć magnes, aby zbliżyć go przeciwnym biegunem niż za pierwszym razem.

 7. Szybkim ruchem zbliż magnes do zwojnicy i oddal go.

 8. Połóż magnes w pobliżu zwojnicy i nią poruszaj. Obserwuj wskazania przyrządu pomiarowego.

Podsumowanie

Podczas ruchu magnesu względem zwojnicy wskazówka amperomierza wychyla się raz w jedną, raz w drugą stronę w zależności od tego, czy magnes jest wsuwany czy wysuwany ze zwojnicy. Im ruch magnesu jest szybszy, tym wychylenia wskazówki jest większe. Zmiana biegunów magnesu powoduje zmianę kierunku wychylenia wskazówki. Identyczny efekt obserwuje się podczas ruchu zwojnicy względem nieruchomego magnesu. Brak wzajemnego ruchu nie indukuje prądu elektrycznego w zwojnicy.

Wniosek: Jeżeli zwojnica znajduje się w zmieniającym się polu magnetycznym, to wzbudza się w niej prąd elektryczny.

Przeprowadzono doświadczenie, w którym dokonano analizy względnego ruchu zwojnicy i magnesu.

Doświadczenie 1
Problem badawczy

Czy względny ruch zwojnicy i magnesu może być źródłem prądu?

Hipoteza

Względny ruch przewodu i magnesu jest źródłem prądu.

Co będzie potrzebne
 • zwojnica;

 • magnes stały;

 • miernik uniwersalny lub amperomierz o małym zakresie (wykorzystaj znajdujące się w szkole mierniki uniwersalne demonstracyjne);

Instrukcja
 1. Wybrano na mierniku zakres małego natężenia prądu.

 2. Ustawiono amperomierz na minimalnym zakresie pomiarowym.

 3. Połączono zwojnicę z miernikiem.

  RsoMdpwQCr2s2
  Sposób połączenia elementów zestawu doświadczalnego
  Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.0.

 4. Szybkim ruchem zbliżono magnes do zwojnicy i równie energicznym ruchem oddalono go.

 5. Zaobserwano wskazania przyrządu pomiarowego.

 6. Odwrócono magnes, aby zbliżyć go przeciwnym biegunem niż za pierwszym razem.

 7. Szybkim ruchem zbliżono magnes do zwojnicy i oddalono go.

 8. Położono magnes w pobliżu zwojnicy i nią poruszano. Obserwowano wskazania przyrządu pomiarowego.

Podsumowanie

Podczas ruchu magnesu względem zwojnicy wskazówka amperomierza wychylała się raz w jedną, raz w drugą stronę w zależności od tego, czy magnes był wsuwany, czy wysuwany ze zwojnicy. Im ruch magnesu był szybszy, tym wychylenia wskazówki było większe. Zmiana biegunów magnesu spowodowała zmianę kierunku wychylenia wskazówki. Identyczny efekt obserwuje się podczas ruchu zwojnicy względem nieruchomego magnesu. Brak wzajemnego ruchu nie indukuje prądu elektrycznego w zwojnicy.

Wniosek: Jeżeli zwojnica znajduje się w zmieniającym się polu magnetycznym, to wzbudza się w niej prąd elektryczny.

Wyniki doświadczenia pokazują, że bateria nie jest jedynym źródłem napięcia elektrycznego. By wytworzyć prąd elektryczny, wystarczy względny ruch magnesu i przewodnika. Amperomierz pokazuje, że natężenie płynącego prądu zależy od szybkości względnego ruchu zwojnicy i magnesu. Powstawanie prądu elektrycznego pod wpływem zmiennego pola magnetycznego nazywamy indukcją elektromagnetycznąindukcja elektromagnetycznaindukcją elektromagnetyczną, a prąd płynący w zwojnicy – prądem indukcyjnymprąd indukcyjnyprądem indukcyjnym. Oprócz Michaela Faraday’a badania nad tymi zjawiskami prowadził Amerykanin Joseph HenryJoseph HenryJoseph Henry.

Joseph Henry13.05.1878Waszyngton17.12.1797Alabany
RisUp6WPoki5w
Joseph Henry
Źródło: Mathew Brady / Levin Handy, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Joseph Henry

Joseph Henry [dżołzef henry] był amerykańskim naukowcem. Podczas budowania elektromagnesów odkrył zjawisko samoindukcji elektromagnetycznej oraz indukcji elektromagnetycznej (niezależnie od Faraday'a, który jako pierwszy opublikował wyniki doświadczeń). Zajmował się praktycznym zastosowaniem elektromagnesów. Skonstruował m.in. dzwonek elektryczny i przekaźnik elektromagnetyczny (który dla Samuela Morse'a [samjuel mors] stał się podstawą do zbudowania telegrafu).

indukcja elektromagnetyczna
indukcja elektromagnetyczna

– zjawisko wytwarzania napięcia elektrycznego przez zmienne pole magnetyczne.

prąd indukcyjny
prąd indukcyjny

– prąd płynący w przewodniku na skutek działania zmiennego pola magnetycznego.

Ciekawostka

Przykładem prądnicy jest prądnica rowerowa (dynamo). W obudowie znajduje się stały magnes i zwojnica. Element, który styka się z oponą, to obracające się kółko napędzające połączone wałkiem z magnesem, który jest źródłem zmiennego pola magnetycznego. Wytwarza ono w uzwojeniu prąd który, za pomocą przewodów, doprowadzany jest do żarówki.

RIrvvgYPx0AFH
Budowa prostej prądnicy rowerowej
Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.0.

Działanie transformatora

Napięcie elektryczne otrzymywanie w elektrowni sięga 20000 woltówwoltwoltów, a napięcie w instalacji domowej – tylko 230 V. Podczas przesyłu energii elektrycznej napięcie ma dużą wartość, wykorzystuje się więc tzw. linie wysokiego napięcia. Obniżenie napięcia do wartości 230 V następuje dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznejindukcja elektromagnetycznaindukcji elektromagnetycznej. Urządzenie, które umożliwia obniżanie lub podwyższanie napięcia, nazywamy transformatorem. Aby zapoznać się ze sposobem jego działania, przeanalizuj (wykonaj) poniższe doświadczenie.

wolt V
wolt V

– jednostka napięcia w układzie SI, symbol V.

1
Doświadczenie 2

Poznanie budowy i sposobu działania transformatora.
Uwaga! To doświadczenie powinien wykonywać nauczyciel.

Co będzie potrzebne
 • 2 zwojnice o różnej liczbie zwojów;

 • rdzeń (np. ze stali) w kształcie litery „U”;

 • miernik uniwersalny lub woltomierz;

 • zasilacz;

 • przewody.

Instrukcja
 1. Włożenie zwojnicy na rdzeń.

 2. Podłączenie zasilacza do jednej ze zwojnic. Ustawienie go tak, by był źródłem prądu zmiennego.

 3. Połączenie drugiej zwojnicy z miernikiem, ustawienie odpowiedniego zakresu pomiarowego.

  RtsK5UsSv4Xgk
  Sposób połączenia elementów zestawu doświadczalnego
  Źródło: BillC, Zátonyi Sándor, Krzysztof Jaworski, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

 4. Włączenie zasilacza i obserwacja wskazania miernika.

 5. Zwiększenie napięcia prądu z zasilacza i obserwacja wskazania miernika.

 6. Wyłączenie zasilacza. Podłączenie zasilacza do drugiej zwojnicy, a miernika do pierwszej.

 7. Zwiększanie stopniowo napięcia i obserwacja wskazania miernika.

Podsumowanie

Zmiana napięcia między końcami jednej zwojnicy wywołuje zmianę napięcia między końcami drugiej zwojnicy. Napięcie jest wyższe w zwojnicy o większej liczbie zwojów.
Wniosek: Transformator służy do zmiany napięcia poprzez dobranie odpowiedniej liczby zwojów. Może obniżać lub podwyższać napięcie prądu elektrycznego.

R18eDOxsM5rqo11
Ćwiczenie 1
>Uzupełnij poniższe luki. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. Transformator zbudowany jest z 1. zmiennego, 2. podwyższania napięcia, 3. nic się nie dzieje, 4. jednej zwojnicy, 5. mniejsze, 6. stałego, 7. większe, 8. różnej, 9. zaczyna płynąć prąd elektryczny, 10. dwóch zwojnic, 11. równej, 12. obniżania napięcia o 1. zmiennego, 2. podwyższania napięcia, 3. nic się nie dzieje, 4. jednej zwojnicy, 5. mniejsze, 6. stałego, 7. większe, 8. różnej, 9. zaczyna płynąć prąd elektryczny, 10. dwóch zwojnic, 11. równej, 12. obniżania napięcia ilości zwojów. Podłączenie jednej zwojnicy do źródła prądu 1. zmiennego, 2. podwyższania napięcia, 3. nic się nie dzieje, 4. jednej zwojnicy, 5. mniejsze, 6. stałego, 7. większe, 8. różnej, 9. zaczyna płynąć prąd elektryczny, 10. dwóch zwojnic, 11. równej, 12. obniżania napięcia powoduje, że w drugiej zwojnicy 1. zmiennego, 2. podwyższania napięcia, 3. nic się nie dzieje, 4. jednej zwojnicy, 5. mniejsze, 6. stałego, 7. większe, 8. różnej, 9. zaczyna płynąć prąd elektryczny, 10. dwóch zwojnic, 11. równej, 12. obniżania napięcia. Jeśli źródło napięcia jest połączone ze zwojnicą o większej liczbie zwojów, to napięcie między końcami drugiej zwojnicy jest 1. zmiennego, 2. podwyższania napięcia, 3. nic się nie dzieje, 4. jednej zwojnicy, 5. mniejsze, 6. stałego, 7. większe, 8. różnej, 9. zaczyna płynąć prąd elektryczny, 10. dwóch zwojnic, 11. równej, 12. obniżania napięcia niż napięcie źródła. Wtedy transformator służy do 1. zmiennego, 2. podwyższania napięcia, 3. nic się nie dzieje, 4. jednej zwojnicy, 5. mniejsze, 6. stałego, 7. większe, 8. różnej, 9. zaczyna płynąć prąd elektryczny, 10. dwóch zwojnic, 11. równej, 12. obniżania napięcia.
Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena.Grygiel@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.

Transformator to urządzenie, które może służyć do podwyższania lub obniżania napięcia. Zastanówmy się, jak on działa. Zwojnica, do której podłączane jest źródło napięcia, nazywana jest uzwojeniem pierwotnym. Wokół uzwojenia pierwotnego powstaje zmienne pole magnetyczne, które jest wzmacniane za pomocą rdzenia (ferromagnetycznego). To pole magnetyczne wywołuje przepływ prądu w drugiej zwojnicy. Nazywana jest ona uzwojeniem wtórnym.

Dzięki dobraniu liczby zwojów na uzwojeniu pierwotnym i wtórnym możemy zmienić wartość napięcia otrzymywanego na uzwojeniu wtórnym. Jeśli liczy ono mniej zwojów niż uzwojenie pierwotne, to transformator będzie obniżał napięcie. Natomiast gdy w uzwojeniu wtórnym będzie więcej zwojów niż w uzwojeniu pierwotnym, transformator będzie podwyższał napięcie. Związek między napięciem a liczbą zwojów opisuje proporcja:

napięcie wyjściowenapięcie wejściowe=liczba zwojów uzwojenia wórnegoliczba zwojów uzwojenia pierwotnego
UwUp=zwzp
Przykład 1

Uzwojenie pierwotne liczy 20 zwojów, a wtórne 60 zwojów. Jakie jest napięcie wyjściowe, jeśli napięcie na wejściu jest równe 5 V?

Rozwiązanie – pierwszy sposób
Dane:
zp=20 
zw=60 
Up=5 V 
Szukane:
Uw=? 
Wzór:
Upzp=Uwzw 
Obliczenia:
5 V20=Uw60 
20 U w = 5   V 60 | : 20  
Uw=300 V20
Uw=15 V 
Odpowiedź:
Napięcie na wyjściu jest równe 15 V.

Rozwiązanie – drugi sposób
Uzwojenie wtórne zawiera trzy razy więcej zwojów niż pierwotne. Transformator zwiększy napięcie trzykrotnie, czyli:
Uw=3·5 V=15 V

Ro781A2YlOd1p21
Ćwiczenie 2
Uzupełnij poniższe luki. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. Uzwojenie pierwotne transformatora składa się z 25 zwojów, a uzwojenie wtórne z 5 zwojów. W uzwojeniu wtórnym znajduje się 1. nie zmienia, 2. podwyższa, 3. 100 V, 4. 400 V, 5. o 20 zwojów więcej, 6. pięć razy mniej zwojów, 7. pięć razy więcej zwojów, 8. pięciokrotnie, 9. 4 V, 10. obniża, 11. pięciokrotnie niż w uzwojeniu pierwotnym. Transformator 1. nie zmienia, 2. podwyższa, 3. 100 V, 4. 400 V, 5. o 20 zwojów więcej, 6. pięć razy mniej zwojów, 7. pięć razy więcej zwojów, 8. pięciokrotnie, 9. 4 V, 10. obniża, 11. pięciokrotnie napięcie 1. nie zmienia, 2. podwyższa, 3. 100 V, 4. 400 V, 5. o 20 zwojów więcej, 6. pięć razy mniej zwojów, 7. pięć razy więcej zwojów, 8. pięciokrotnie, 9. 4 V, 10. obniża, 11. pięciokrotnie. Jeśli napięcie zasilania będzie równe 20 V, to napięcie na wyjściu będzie równe 1. nie zmienia, 2. podwyższa, 3. 100 V, 4. 400 V, 5. o 20 zwojów więcej, 6. pięć razy mniej zwojów, 7. pięć razy więcej zwojów, 8. pięciokrotnie, 9. 4 V, 10. obniża, 11. pięciokrotnie.
Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena.Grygiel@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.

Przeanalizuj, czy zwiększanie napięcia w uzwojeniu wtórnym kłóci się z zasadą zachowania energiizasada zachowania energiizasadą zachowania energii. Energia jest przekazywana z jednego uzwojenia do drugiego. Szybkość tego przekazu jest mocąmocmocą transformatora. Moc w uzwojeniu wtórnym pochodzi z uzwojenia wtórnego, a zgodnie z zasadą zachowania energii (zakładamy brak strat) obie moce są sobie równe. Moc prądu jest iloczynem napięcia i natężenia, czyli:

Pwejściowa=Pwyjściowa
U·Ipierwotne=U·Iwtórne

Z tego wynika, że zwiększenie napięcia przekłada się na obniżenie natężenia. Możliwość zmiany napięcia jest zaletą prądu zmiennego. Jeśli w przewodzie płynie prąd o dużym natężeniu, to do otoczenia emitowane jest ciepło. Podczas przesyłu energii chcemy te straty ograniczyć do niezbędnego minimum. Dlatego do przesyłania prądu na duże odległości stosuje się wysokie napięcie, a małe natężenie. W elektrowniach napięcie wyjściowe wynosi około 20000 V. Jest ono podwyższane nawet do 440000 V. W lokalnych punktach (stacjach transformatorowych) obniża się jego wartość stopniowo, aż uzyska się napięcie potrzebne odbiorcy.

Podane wyżej warunki pracy transformatora są uproszczone. W rzeczywistości występują straty energii w transformatorze – przepływ prądu powoduje wzrost temperatury uzwojeń i rdzenia. Jednak zyski z wykorzystania wysokich napięć do przesyłania energii są znacznie większe.

R106yJ7onzosy
Podczas przesyłania energii kilkakrotnie stosuje się transformatory, aby podwyższać i obniżać napięcie
Źródło: ContentPlus, edycja: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
zasada zachowania energii
zasada zachowania energii

– energii nie można wytworzyć ani zniszczyć, można jedynie zmieniać jej formę. Całkowita energia nie ulega zmianie.

transformator
transformator

– urządzenie, które przenosi energię elektryczną dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Zmienia parametry prądu elektrycznego.

moc P
moc P

– szybkość przekazywanej energii. Jednostką mocy w układzie SI jest wat (W).

Podsumowanie

 • Jeżeli w pobliżu przewodnika będziemy zmieniać pole magnetyczne, to między końcami tego przewodnika pojawi się napięcie elektryczne. Zjawisko to nazywamy indukcją elektromagnetyczną.

 • Jeżeli z takiego przewodnika powstał obwód zamknięty, to popłynie w nim prąd indukcyjny.

 • Zjawisko indukcji elektromagnetycznej to podstawowe źródło wywarzania energii elektrycznej.

 • Do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości służą linie wysokiego napięcia.

 • Stosowanie wysokiego napięcia podczas przesyłania energii elektrycznej powoduje, że zmniejsza się natężenie płynącego prądu a straty związane z emisją ciepła do otoczenia są minimalne.

 • Transformator jest urządzeniem, które może obniżać lub podwyższać napięcie poprzez dobranie odpowiedniej liczby zwojów.

 • Transformator zbudowany jest z uzwojenia pierwotnego i wtórnego, które są nawinięte na ferromagnetycznym rdzeniu. Podłączenie prądu zmiennego do uzwojenia pierwotnego sprawia, że w uzwojeniu wtórnym zaczyna płynąć prąd. Jest to możliwe dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej.

R1HvYmXN9mAgT
Ćwiczenie 3
Uzwojenie pierwotne transformatora zawiera 1000 zwojów. Uzwojenie wtórne zawiera także 1000 zwojów, ale jest tak nawinięte, że po 100, 300800 zwoju znajdują się tzw. odczepy, dzięki którym możemy skorzystać tylko z danej części zwojów (a nie z całego tysiąca). Do uzwojenia pierwotnego podłączono napięcie 230V z sieci domowej. W jaki sposób możemy uzyskać napięcie: 23V, 46V, 69V, 115V i 161V? Uzupełnij luki. 23V poprzez podłączanie Tu uzupełnij zwojów. 46V poprzez podłączenie Tu uzupełnij zwojów. 69V poprzez podłączenie Tu uzupełnij zwojów. 115V poprzez podłączanie Tu uzupełnij zwojów. 161V poprzez podłączenie Tu uzupełnij zwojów.
Ćwiczenie 4

Zasilacz do ładowania wkrętarki akumulatorowej ma napisane: wejście (input) 220 V i wyjście (output) 12 V, 830 mA. Czy ten zasilacz obniża, czy podwyższa napięcie? Oszacuj natężenie prądu, jaki popłynie przez uzwojenie pierwotne transformatora, przy założeniu braku strat (z zaokrągleniem do liczby całkowitej).

Rc29aRWmuZ8GG
Ten zasilacz 1. podwyższa, 2. pozostawia takie samo, 3. obniża napięcie.
RNQTGiX3D9zw0
Natężenie prądu jaki popłynie przez uzwojenie pierwotne transformatora przy założeniu braku strat wynosi około Tu uzupełnij mA

Zadania podsumowujące lekcję

R16CS6GebkwgX11
Ćwiczenie 5
Dokończ zdanie, wybierając poprawną odpowiedź.
Podczas przesyłania energii elektrycznej na duże odległości stosuje się Możliwe odpowiedzi: 1. wysokie napięcie i niskie natężenie prądu., 2. niskie napięcie i niskie natężenie prądu., 3. wysokie napięcie i wysokie natężenie prądu., 4. niskie napięcie i wysokie natężenie prądu.
Rpm8Hkt64NtlI21
Ćwiczenie 6
Oceń, z których elementów wymienionych poniżej można zbudować transformator. Zaznacz poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. zwojnica o 20 zwojach, 2. zwojnica o 30 zwojach, 3. źródło prądu zmiennego, 4. rdzeń z ferromagnetyka, 5. rdzeń z drewna, 6. spinacze
R1O7ASuftAmfu11
Ćwiczenie 7
Łączenie par. W uzwojeniu pierwotnym transformatora znajduje się 50 zwojów, a w uzwojeniu wtórnym 250 zwojów.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”.. Transformator podwyższa napięcie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Napięcie na wejściu jest pięciokrotnie niższe niż na wyjściu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
ROaOyN6YlgV0b21
Ćwiczenie 8
Uzwojenie pierwotne transformatora składa się ze 100 zwojów, a uzwojenie wtórne z 25 zwojów. Uzwojenie pierwotne podłączono do zmiennego źródła prądu o maksymalnym napięciu 240 V. Ile wynosi maksymalne napięcie na wyjściu? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 60 V, 2. 960 V, 3. 9,6 V
Michael Faraday25.08.1867Hampton Court22.09.1791Newington Butts
R1emddzfo8Hol
Michael Farady
Źródło: Tagishsimon, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Michael Faraday

Michael Faraday [majkel faradej] był angielskim uczonym, który przyczynił się do rozwoju elektromagnetyzmu i elektrochemii. Do największych odkryć zalicza się indukcję elektromagnetyczną, diamagnetyzm i elektrolizę. Faraday jest uznawany za jednego z największych odkrywców, mimo że miał słabe podstawy teoretyczne. Wyniki badań dotyczących pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem doprowadziły do stworzenia koncepcji pola elektromagnetycznego. Odkrycia tego uczonego są podstawą działania silników na prąd stały i generatorów prądu.

Joseph Henry13.05.1878Waszyngton17.12.1797Alabany
RisUp6WPoki5w
Joseph Henry
Źródło: Mathew Brady / Levin Handy, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Joseph Henry

Joseph Henry [dżołzef henry] był amerykańskim naukowcem. Podczas budowania elektromagnesów odkrył zjawisko samoindukcji elektromagnetycznej oraz indukcji elektromagnetycznej (niezależnie od Faraday'a, który jako pierwszy opublikował wyniki doświadczeń). Zajmował się praktycznym zastosowaniem elektromagnesów. Skonstruował m.in. dzwonek elektryczny i przekaźnik elektromagnetyczny (który dla Samuela Morse'a [samjuel mors] stał się podstawą do zbudowania telegrafu).