Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zabawy i gry z piłkami Edubal

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • utrwala znajomość dat historycznych,

 • wzbogaca słownictwo,

 • poznaje sposoby łączenia ćwiczeń ruchowych z aktywnością umysłową.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • rozwija umiejętność wykonywania działań matematycznych w pamięci,

 • doskonali podania i rzuty.

c) Postawy

Uczeń:

 • rozumie potrzebę wszechstronnego doskonalenia się,

 • umie radzić sobie z negatywnymi emocjami,

 • doskonali współpracę w zespole.

c) Sprawność motoryczna

Uczeń rozwija:

 • szybkość i wytrzymałość,

 • koordynację wzrokowo‑ruchową.

2. Metoda i forma pracy

Praca w zespołach, frontalna, metoda realizacji zadań ruchowych: zabawowa, zadaniowa; metoda nauczania ruchu: syntetyczna.

3. Środki dydaktyczne

Piłki Edubal

Pachołki

Ławeczki gimnastyczne

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Zbiórka klasy, podanie zadań lekcji.

 2. Zabawa ożywiająca. Dzielimy klasę na dwa zespoły. Rozsypujemy piłki po sali gimnastycznej, pod końcowymi ścianami ustawiamy przewrócone na bok ławeczki gimnastyczne (będą służyć jako stojaki dla piłek). Na sygnał nauczyciela każda drużyna ma jak najszybciej przenieść piłki określonych kolorów (jedna grupa zielone i żółte, druga czerwone i niebieskie) na swoją stronę boiska i ustawić je na ławeczkach. Jednorazowo każdy uczeń może wziąć tylko jedną piłkę. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza wykona zadanie.

 3. Każdy uczeń zabiera jedną piłkę.

 4. Rozgrzewka. Ćwiczenia ramion: w truchcie, dowolnie podrzucamy piłkę do góry. Staramy się, by piłka nie upadła na podłogę.

 5. Ćwiczenia w płaszczyźnie strzałkowej. Uczniowie stają parami, tyłem do siebie. Jeden uczeń trzyma piłkę w górze, drugi kładzie piłkę na podłodze między nogami ćwiczących. Na sygnał nauczyciela uczeń trzymający piłkę w górze, kładzie ją na podłodze przez skłon w przód na prostych nogach i wraca do postawy. W tym samym czasie, kolega z pary zabiera leżącą na ziemi piłkę, podnosi ją nad głowę i czeka, aż partner ją zabierze.

 6. Ćwiczenia nóg. W przysiadzie naprzeciw siebie, jeden z uczniów rzuca piłkę do partnera, drugi, w tym samym czasie, toczy piłkę po podłodze do kolegi.

 7. Ćwiczenia w płaszczyźnie czołowej. Postawa – tyłem do siebie. Jedna piłka leży między nogami ćwiczących, druga jest włożona między ich plecy. Uczniowie chwytają się za ramiona i wykonują skłony boczne.

 8. Ćwiczenia mięśni brzucha i nóg. Z siadu prostego przenosimy nogi ponad leżącymi piłkami (przez siad równoważny).

 9. Ćwiczenia mięśni grzbietu. Uczniowie leżą przodem do siebie w odległości ok. 3 m. Wznoszą tułów w górę, (ramiona nie opierają się o podłoże!) i przetaczają piłki do partnera.

 10. Podskoki – dowolne przeskoki nad piłką. Wszystkie piłki odkładamy na ławeczki (zgodnie z kolorami).

b) Faza realizacyjna

 1. Dzielimy klasę na dwa zespoły. Każda drużyna wybiera kapitana. Zespoły ustawiają się na linii środkowej. Na gwizdek nauczyciela zawodnicy jak najszybciej przerzucają piłki swojego zespołu na stronę przeciwnika (nie wolno ich kopać). Wygrywa drużyna, która najszybciej wykona zadanie.

 2. Na sygnał nauczyciela dzieci jak najszybciej przenoszą „swoje” piłki na stojaki.

 3. Niżej opisane zadania będą wykonywane piłkami leżącymi na przeciwnej stronie boiska. Ustalamy linię, której żadna z drużyn nie może przekraczać przed sygnałem startu (np. linia rzutów wolnych na boisku do koszykówki – przypominam, że zadanie wykonujemy na drugiej stronie boiska). Wygrywać będzie drużyna, która szybciej – ale poprawnie – wykona zadanie. Grupa, która uważa, że skończyła, głośno woła „stop” – w tym momencie nikt z zawodników tej drużyny nie może dotykać piłek. Drugi zastęp może w tym czasie kończyć ćwiczenie. Jeśli okaże się, że drużyna, która zatrzymała czas wykonała zadanie niepoprawnie (wynik się nie zgadza, są błędy ortograficzne itd.), punkt przyznajemy rywalom.

Zadania do wykonania:

Ułóż piłki według alfabetu. Na sygnał prowadzącego grupa startuje na boisko przeciwne i układa piłki zgodnie z alfabetem. Należy zwrócić dzieciom uwagę, by sprawdziły, gdzie kładziemy piłki oznaczone cyfrą 0 oraz piłki z literami L, I.

Wykonaj dodawanie dwóch liczb trzycyfrowych.

Ułóż z piłek jak najdłuższe zdanie.

Wykonaj mnożenie dwóch składników tak, by iloczyn był liczbą trzycyfrową.

Ułóż z piłek jak najwięcej wyrazów.

Wykonaj dzielenie tak, by iloraz był mniejszy od 20.

 1. Poniższe ćwiczenia wykonujemy na swoich połowach (nie przebiegamy na drugą stronę).

Nauczyciel podaje daty historyczne z okresu nauczanego w danej klasie, uczniowie przynoszą piłki z wynikiem na środek (za każdym razem muszą biec inni zawodnicy drużyny). Nauczyciel powinien mieć przygotowanych przynajmniej tyle pytań, ile jest dzieci w każdym zespole. Drużyna, której członkowie szybciej ustawią datę na linii środkowej, zdobywa „mały” punkt. Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej „małych punktów”. Przykład: Nauczyciel zadaje pytanie: „W którym roku była bitwa pod Grunwaldem?”; rozwiązanie – biegnie czworo dzieci z piłkami oznaczonymi numerami 1, 4, 1, 0 - ustawiają datę.

Jedna grupa wykonuje określoną ilość podań na swoim boisku (np. 60 – 80 w zależności od stopnia zaawansowania). W tym czasie, druga grupa ma za zadanie ułożyć jak najwięcej wyrazów. Po wykonaniu swoich zadań – drużyny zamieniają się rolami. Wygrywa zespół, który ułoży więcej wyrazów.

Jedna z drużyn rzuca piłkę do kosza, do określonej ilości celnych rzutów (np.10‑20 w zależności od stopnia zaawansowania). W tym czasie, druga grupa układa działanie matematyczne, którego wynik będzie jak największy (uczniowie sami wybierają, czy ma to być dodawanie, odejmowanie, dzielenie czy mnożenie).

 1. Na sygnał nauczyciela uczniowie przebiegają na drugą stronę boiska i jak najszybciej chowają wszystkie piłki do worków. Jednorazowo każdy uczeń może nieść tylko jedną piłkę.

c) Faza podsumowująca

 1. Ćwiczenia uspokajające. „Minutka”. Uczniowie kładą się w wybranej pozycji na podłodze. Na gwizdek rozpoczynają w myślach odliczanie jednej minuty. Dziecko, które uważa, że upłynęło dokładnie 60 sekund, przechodzi do siadu skrzyżnego. Wygrywa osoba, która wstała dokładnie po upływie minuty.

 2. Zbiórka w siadzie. Podsumowanie wyników. Uczniowie wskazują dzieci, które najlepiej pracowały w danym zespole. Rozmawiamy o tym, które zadanie było najtrudniejsze i dlaczego, oraz jak można było poprawić współpracę w zespole.

 3. Zbiórka w dwuszeregu, pożegnanie.

5. Bibliografia

 1. Rokita A., Rzepa T., Bawiąc – uczę się – piłki edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym, AWF Wrocław, Wrocław 2002.

 2. Rokita A., Rzepa T*., Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym*, AWF Wrocław, Wrocław 2005.

6. Załączniki

brak

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R13aSIwFbfQw1

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 108.02 KB w języku polskim
R5nQ8ybvdkdAr

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 27.00 KB w języku polskim