Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

ZABAWY ZWIĄZANE Z CZYTANIEM

  1. ZARDZO BABAWNE

Zabawa polega na tym, że dzieci kolejno losują karteczki z zapisanymi dwoma wyrazami. Ich zadanie polega na tym, by zamienić początkowe litery dwóch kolejnych wyrazów. Tak więc „butelka lemoniady” może stać się „lutelką bemoniady”.

Kto się pomyli daje fant lub śpiewa fragment piosenki (można też wymyślić inne czynności, które wykonują uczniowie, którzy nieprawidłowo dokonali zamiany liter. Warto zaproponować, by uczniowie losowali zdania, odczytywali je i wykonywali polecenia zawarte na kartkach).

Przykładowe sformułowania do zamiany pierwszych głosek:

mała piłka – pała miłka

ładna pogoda – padna łogoda

ulubiona sałatka – slubiona uałatka

drogie ubranie – urogie dbranie

podróż koleją – kodróż poleją

lot samolotem – sot lamolotem

zabawny pomysł – pabawny zomysł

kolorowe balony – bolorowe kalony

zatłoczona ulica – uatłoczona zlica

biała firanka – fiała biranka

daleka wycieczka – waleka dycieczka

słone paluszki – płone saluszki

  1. WYŚCIGI W CZYTANIU

Każdy gracz kładzie przed sobą gazetę lub książkę i otwiera je na stronie wybranej przez osobę prowadzącą zabawę. Następnie ta sama osoba wymawia dowolny wyraz znajdujący się w tekście na tej stronie, np. „domek”. Gracze w tej samej chwili zaczynają szukać tego wyrazu. Ten, kto pierwszy przeczyta na głos wyraz znajdujący się na prawo do wyrazu „domek”, zdobywa punkt. Do wygranej wystarczą trzy punkty.

Uwaga: Osoba prowadząca zabawę musi się upewnić, że wybrane przez nią słowo pojawia się tylko raz na danej stronie. Krótkie i bardzo często pojawiające się wyrazy (np. „i”, „lub”).

  1. UKRYTE SŁOWA

Dzieci otrzymują długi wyraz, w strukturze którego zawarte są wyrazy krótsze. W jednym wyrazie może być więcej niż jeden ukryty wyraz. Zadanie polega na wykryciu wszystkich możliwych do wyodrębnienia ukrytych słów, np.: Paulina – lina, lin, ul, auli, Pauli, na;

matematyka – temat, tam, tyka, ty, mata, mam, atak, kat, meta, mak, Tymek, Emma, tyk, tematyka, matematyk, …..

  1. UKRYTE SŁOWA W ZDANIACH

Uczniowie otrzymują zestaw zdań, zadaniem ich jest odnaleźć ukryte słowa w zdaniu, np.:

GDY ŚWIECI SŁOŃCE WSZYSTKIM JEST WESOŁO. (słoń)

BASIA CHĘTNIE PODLEWA KWIATY STOJĄCE W KLASIE. (lew)

NAUCZYCIELKA POLECIŁA NARYSOWAĆ LINIĘ PROSTĄ. (lin)

ZBYSZEK PÓŹNO KOŃCZY ODRABIANIE LEKCJI. (koń)

ZA NISKIM PŁOTKIEM ROSNĄ TULIPANY. (płotki)

Ukryte słowa mogą być tematyczne, np. nazwy kwiatów:

W AFRYCE MIESZKAJĄ MA LWY I ŻYRAFY.(malwy)

CZY WIECZOREM UTULI PAN SWOJE DZIECKO DO SNU? (tulipan)

  1. UŁÓŻ JAK NAJWIĘCEJ SŁÓW Z WYRAZU

Dzieci otrzymują długi wyraz, zadaniem uczniów jest ułożenie jak najwięcej wyrazów z danego, np.:

Kosmonauta - kos, sok, most, auta, tama, tam, osa, nos, oko, tasak, itd.

  1. ZABAWA „POCIĄG WYRAZOWY”

Wyodrębnianie głoski w wygłosie i wyszukiwanie wyrazu na tą głoskę. N. mówi wyraz, zadaniem dziecka jest podać wyraz na ostatnią głoskę wyrazu poprzedniego. Zabawa trwa dalej.

  1. IDZIEMY DO SKLEPU

Nauczyciel rozkłada obrazki ( nie widać, co przedstawiają ). Dziecko losuje kartę z literą, odczytuje ją. Teraz ma prawo udać się do sklepu na zakupy. Może kupić tylko taki towar, którego nazwa rozpoczyna się wylosowaną głoską. Odkrywa 3 karty, nazywa co przedstawiają. Zabiera tylko te, które mają na początku odpowiednią głoskę, pozostałe – zakrywa z powrotem.

Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej kart.

Zabawę można przeprowadzić z zestawem wyrazów ,,do kupowania” lub każdym innym zestawem kart przygotowanych do tematu, z którym aktualnie pracujemy. Wiele inspiracji znajdziemy w literaturze.

Literatura:

1. Bartl A. (2009). 1001 pomysłów na nudę. Warszawa. Wydawnictwo REA s. j.

2. Domań R. (2003). Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Lublin. Wydawnictwo Przedszkolak.

3. Gispert C. (2014). Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Teoria i scenariusze zabaw. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

4. Jastrząb J. (1990). Gry i zabawy w terapii pedagogicznej. Warszawa. CMPP‑P.

5. Malkiewicz M. (2011). Chodźmy się bawić. 150 zabaw dla dzieci. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.

6. Vopel K. W. (2003). Przerwa, która daje siłę. Zabawy ułatwiające naukę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kielce. Wydawnictwo Jedność.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida