Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są materiały – zadania egzaminacyjne – w języku ukraińskim z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wos, zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla 6‑letniej szkoły podstawowej, 8‑letniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Są to materiały opracowane w latach ubiegłych na potrzeby informatorów oraz arkuszy pokazowych i próbnych sprawdzianu, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów oddziałów/szkół, w których język ukraiński jest nauczany jako język mniejszości narodowej. Materiały te mogą okazać się przydatne w zaistniałej sytuacji, ponieważ są tłumaczeniem na język ukraiński materiałów zamieszczonych w tożsamych dokumentach dla uczniów polskojęzycznych. Można wybrać np. takie samo zadanie w obu językach, co może ułatwić zaangażowanie uczniów ukraińskich podczas lekcji.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie materiałów dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które będą przydatne, zwłaszcza w ciągu pierwszych tygodni obecności uczniów z Ukrainy w Polsce. Można je wykorzystać w klasie – z uczniami polsko- i ukraińskojęzycznymi.

Link:
https://cke.gov.pl/materialy‑w-jezyku‑ukrainskim/zadania‑w-jezyku‑ukrainskim/

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida