Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Liczby w systemie dziesiątkowym

Jak już wiecie, liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.
Pozycja cyfry w liczbie jest ważna. Na przykład dwie cyfry 6 w liczbie 6 769 285 oznaczają co innego – pierwsza z nich oznacza 6 milionów, a druga 6 dziesiątek tysięcy. Nasz system liczenia nazywamy pozycyjnym.

RA2LnJRjT6IL11
Animacja

Nasz system liczenia nazywamy również dziesiątkowym, bo 10 jedności to jedna dziesiątka, 10 dziesiątek to jedna setka, 10 setek to jeden tysiąc itd.

classicmobile
Ćwiczenie 1

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Rixijal0AHK8T
static
A
Ćwiczenie 2

Uzupełnij zapis.

 1. 24589=210000+4+5100+8+9

 2. 169789=1100000+6+91000+100+810+1

 3. 1000935=11000000+9+3+5

 4. 136987=1+3+6+9+810+7

classicmobile
Ćwiczenie 3

Która równość nie jest prawdziwa?

RTvkkbZhJDxzB
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Pan Jan ma w portfelu osiem banknotów stuzłotowych i sześć banknotów dziesięciozłotowych oraz siedem złotówek. Pani Ania ma w portmonetce pięć banknotów dziesięciozłotowych i cztery banknoty stuzłotowe.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RFkuzskWHaG5C
static
B
Ćwiczenie 5

Wypisz wszystkie liczby czterocyfrowe, w których suma wszystkich cyfr wynosi 10, cyfrą jedności jest 2, a cyfra setek jest dwa razy większa od cyfry jedności.

A
Ćwiczenie 6

O pewnej liczbie naturalnej wiadomo, że jest większa od 158 i mniejsza od 453. Podaj najmniejszą i największą liczbę spełniającą te warunki.

A
Ćwiczenie 7

Oblicz sumę

 1. najmniejszej liczby sześciocyfrowej i najmniejszej liczby czterocyfrowej

 2. największej liczby sześciocyfrowej i największej liczby czterocyfrowej

ibZZG7opod_d5e362

Zapisywanie i odczytywanie liczb

RD2RcMQJEYBdR1
Animacja
A
Ćwiczenie 8

Odczytaj liczby i zapisz je słownie.

 1. 5 789

 2. 45 670

 3. 178 900

 4. 5 608 404

 5. 9909660

 6. 230067

A
Ćwiczenie 9
R1iS49dTysErs1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Zapis liczby z użyciem skrótu „ tys. „ i „mln”

Wskazówka
 • „Tysiąc” możemy zapisać, używając skrótu tys., np. 5 tys.=5000.

 • „Milion” możemy zapisać, używając skrótu mln., np. 7 mln=7 000 000.

B
Ćwiczenie 10

Uzupełnij tabelę.

Tabela. Dane

Ludność Polski w obecnych granicach (powierzchnia ogólna około 313 tys. km²)

Data spisu ludności

Ludność ogółem

w tys.

14 II 1946
23 930
3 XII 1950
25 008 000
6 XII 1960
29 776
8 XII 1970
32 642
7 XII 1978
35 061 000
7 XII 1988
37 879
20 V 2002
38 230
31 III 2011
38 512 000

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2013

C
Ćwiczenie 11

Przedstawiona poniżej tabela „Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych” przedstawia łączne wydatki, jakie poniosły w roku 2011 wszystkie polskie rodziny.
Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie liczby.

Tabela. Dane

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (z dochodów osobistych) w 2011 roku

Kategoria

w mln złotych

w złotych

Wydatki ogółem

921 561 000 000

Żywność i napoje bezalkoholowe

173 976

Odzież i obuwie

38 829 000 000

Zdrowie

40 918

Transport

91 861 000 000

Łączność

27 028 000 000

Rekreacja i kultura

71 130

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2013