European Schoolnet będący siecią europejskich ministerstw edukacji zaprasza do współpracy nauczycieli, którzy są gotowi przetestować rozwiązania w ramach działania „Edukacja zdalna” („Remote Schooling”) i przekazać informacje zwrotne na temat ich zastosowania pedagogicznego.

Działanie „Edukacja zdalna” jest realizowane w ramach projektu IMPACT EdTEch. European Schoolnet  wybrał około 10 młodych europejskich firm (start‑upów), które zajmują się wyzwaniami stojącymi przed systemami szkolnymi podczas kryzysu Covid‑19 i zapewniają innowacyjne rozwiązania dotyczące różnych aspektów zdalnego nauczania i uczenia się. Zadaniem nauczycieli będzie przetestowanie oferowanych rozwiązań w praktyce.

W sumie European Schoolnet planuje zatrudnić 30 nauczycieli pilotażowych (3 nauczycieli pilotażowych na start‑up). Pilotaż, który potrwa 3 miesiące - od lutego 2021 do kwietnia 2021 - oceni potencjał każdego rozwiązania do wykorzystania w klasie oraz jego zdolność do zwiększania wiedzy i zaangażowania uczniów. Informacje zwrotne od nauczycieli pilotażowych są kluczowe, aby pomóc start‑upowi w ulepszaniu technologii i osiągnięciu doskonałości edukacyjnej.

Informacje o działaniu oraz warunkach zgłoszenia znajdują się tu: https://www.impactedtech.eu/join‑the‑edtech‑revolution‑call‑for‑teachers/

Kilka słów o IMPACT EdTech:

Jest to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont2020, który wspiera obiecujące firmy europejskie, których rozwiązania mają na celu pobudzenie innowacji w edukacji, oferując im finansowanie i wsparcie za pośrednictwem szeregu usług, w tym dostępu do mentoringu i pilotażu.

Inkubator‑akcelerator start‑upów IMPACT EdTech skupia konsorcjum 3 uzupełniających się partnerów: ISDI, cyfrową szkołę biznesu oraz FundingBox, akcelerator start‑upów, koordynowany i prowadzony przez European Schoolnet.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida