Eminent (Expert Meeting IN Education NeTworking) to flagowa doroczna konferencja European Schoolnet, skupiająca Ministerstwa Edukacji 33 krajów oraz innych liderów edukacji i interesariuszy, takich jak partnerzy z branży FCL, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego zajmujący się edukacją i rozwojem umiejętności, a także badacze i partnerzy projektowi związani z wdrażaniem różnych projektów European Schoolnetu, aby omówić najnowocześniejsze tematy mające wpływ na edukację i uczenie się w całej Europie.

W tegorocznej edycji European Schoolnet (EUN) otwiera wydarzenie dla szerszej publiczności, zapraszając również środowiska szkolne i nauczycieli.

Wydarzenie będzie po raz pierwszy konferencją online, po której nastąpi wirtualna wystawa, na której zwiedzający będą mogli uzyskać dostęp do praktycznych informacji wyświetlanych na różnych stoiskach, w tym spostrzeżeń, studiów przypadku i projektów związanych z edukacją cyfrową.

Goście będą mieli również możliwość kontaktu z głównymi partnerami biznesowymi EUN, oferującymi innowacyjne rozwiązania nauczycielom i szkołom oraz zapoznania się z misją, projektami i działaniami EUN.

Konferencja poruszy dwa ważne tematy podkreślone w ramach lekcji z okresu COVID‑19:

• Znaczenie integracji i konieczność ponownego jej przyjrzenia się w ścisłym związku problematyki integracji z rozwojem edukacji cyfrowej.

• Potencjał oferowany przez instrument Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności na wspieranie transformacji systemów edukacji w krajach.

Konferencja internetowa odbędzie się 7 grudnia 2021 r.

Wirtualna wystawa będzie dostępna w dniach 7 - 8 grudnia 2021 r.

Rejestracja na wydarzenia: https://eminent2021.vfairs.com/en/registration‑form

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida