Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R13S2IrRHintt
Zdjęcie przedstawia widok ze szczytu góry Olimp. Na pierwszym planie nagi, pusty szczyt, wystający ponad chmury. Na drugim planie rozległa równina i morze.

Zaproszenie na Olimp

Widok ze szczytu góry Olimp
Źródło: a. nn., domena publiczna.
RpDimVoTAOhke1
Grecja to kraj położony w południowej części Półwyspu Bałkańskiego
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1
R1Lc0ZmPyCSj71
Zadanie interaktywne polegające na wpisywaniu w luki odpowiednich wyrazów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R14kP53dPTnrv
Ćwiczenie 1
Przeczytaj opis mapy, a następnie zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi.
Starożytna Grecja obejmowała... Możliwe odpowiedzi: 1. Peloponez, 2. Attykę, 3. Kretę, 4. Rodos, 5. Epir, 6. Macedonię, 7. Persję
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1CEDHBaA9dzb
Mapa ukształtowania terenu dzisiejszej Grecji
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
RN2u4tv4C9cTG
Wyobrażenie Olimpu
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Jan Parandowski Bogowie olimpijscy

[1] Olimp był właściwym królestwem Dzeusa, odkąd, po wojnie z gigantami, podzielił się on władzą nad światem z dwoma braćmi: Posejdonem i Hadesem. Wszyscy trzej ciągnęli losy. Dzeusowi dostało się niebo i ziemia wraz z Olimpem, Posejdonowi morze, Hadesowi królestwo umarłych w podziemiu. Dzeus, jako pan nieba, obwołał się bogiem najwyższym, któremu wszyscy winni posłuszeństwo. [...]

[2] Pięknie urządził się Dzeus na Olimpie. Dzikie zwierzęta nie miały tam przystępu i nigdy wiatr zimny nie niósł zadymki śnieżnej. Czystego powietrza nie ćmiła żadna chmura. Panowała tam wieczna wiosna. Pod najwyższym szczytem błyszczał pałac Dzeusa, cały ze złota i drogich kamieni, a wśród innych wierchówwierchwierchów po wąwozach stały skromniejsze dwory innych bogów. Wszystkie były dziełem Hefajstosa, niezrównanego mistrza wszelkich kunsztów. Wrót Olimpu strzegły hory, dziewczęce boginie pór roku.

[3] Szczęśliwe życie pędzą bogowie na Olimpie. Nie słychać jęków ani stękania chorych, bo choroby nie mają władzy nad złocistymi ciałami niebieskich panów. Czasem tylko bóg któryś, co wdał się niebacznie w mężobójczą wojnę, wraca zraniony, lecz wnet jego rany goją się pod opieką troskliwych lekarzy. Kłótnie i spory trwają zwykle krótko, bo je Dzeus swą powagą rozstrzyga i ucisza. Jedynie małżonka, Hera, czyni panu wszego świata głośniejsze wymówki, ile że jest swarliwaswarliwyswarliwa i łatwo daje się unieść podejrzeniom. Bogowie łączą się w bliższe i bardziej zażyłe kółka towarzyskie, a na większe uroczystości i narady schodzą się do przestronnego zamku Dzeusa.

[4] Zebrania bywają mniejsze i większe. Na pierwsze, bardziej poufne, proszeni są tylko Olimpijczycy, najwyższa arystokracja bogów. Kiedy indziej znów odbywają się prawdziwe wiece i szybkonogi posłaniec bogów, Hermes, musi zbiegać wszystkie lądy i morza, aby zawiadomić o woli Dzeusa cały ten tłum bożków, całą tę hołotkę nieśmiertelną, co ze zdumieniem i z ustami otwartymi, aby lepiej widzieć, przypatruje się wspaniałościom niebieskim, a nie śmie słowa przemówić w obecności potężnych władców [...]. Słowem, wszystkie dobre duchy, co otaczają człowieka codziennie i są mu bliskie, bliższe nawet od tych wyniosłych panów Olimpu, i mówią doń szmerem wód i poszumem liści, i odpowiadają mu głębokim, trzykrotnym echem wśród skał.

[5] Po takich naradach następuje uczta. [...]  A tymczasem na Olimpie bogowie zasiadają do stołów lub raczej, zwyczajem starożytnych, układają się na łożach z kości słoniowej i szylkretuszylkretszylkretu, miękko wyścielonych poduszkami. Dookoła ucztujących uwija się cudna para: bogini młodości Hebe i śliczny chłopczyk Ganimedes, ulubieniec Dzeusa, który sam go porwał z ziemi i uczynił nieśmiertelnym. Hebe i Ganimedes roznoszą ambrozję. Był to zwyczajny pokarm bogów, jakaś dziwnie rozkoszna słodycz, rozpływająca się w ustach: dawała moc ciału, pogodę myślom i nieśmiertelność duszy. W złote puchary nalewano nektar, wino olimpijskie o niewysłowionym zapachu.

[6] Kiedy już wszyscy mieli do syta jadła i napoju, wstawał Apollo i otoczony orszakiem dziewięciu muz śpiewał wraz z nimi pieśni cudne i grał na harfie. Radowały się serca bogów w milczeniu szczęśliwym. Charyty, dziewice o białych stopach, ubrane w kwiaty, wiodły tańce wymyślne, wziąwszy się za ręce. A gdy już rydwan słońca przejechał oznaczony bieg dzienny, wszyscy rozchodzili się do domów na spoczynek. Budziła ich nazajutrz Eos, różanopalca bogini jutrzenki.

[7] Tak sobie Grecy wyobrażali życie bogów. Było to właściwie życie ludzkie przeniesione w wieczność. Boga od człowieka nie dzieliła przepaść nie do przekroczenia. [...] Jedyna różnica między człowiekiem a bogiem była ta, że bóg był nieśmiertelny, a człowiekowi najpiękniejsze chwile w życiu mącił strach przed śmiercią. Bogowie byli nieśmiertelni, ale nie wieczni: każdy z nich urodził się kiedyś i żaden nie mógł powiedzieć o sobie, że nie było nigdy takiego czasu, kiedy jego nie było.

[8] Od starości i śmierci chroniła ich ambrozja. Zawierała ona tajemniczą siłę i nawet zwykły człowiek mógł stać się nieśmiertelnym, spożywając ten pokarm cudowny. Bogowie nie byli wszechobecni, ale mogli poruszać się z niezmierną szybkością i lotem błyskawicy przenosić się z miejsca na miejsce. Wiedzę i potęgę posiadali wielką, ale nie nieskończoną. Ich działalność ograniczała Mojra, czyli Przeznaczenie, a poza tym wzajemnie się ograniczali, ponieważ każdy miał sobie powierzony pewien zakres władzy. Bynajmniej nie zażywali bezkarności. Rządzili się własnymi prawami, którym musieli być posłuszni. [...]

[9] Więksi, piękniejsi i silniejsi od ludzi, bogowie greccy mieli ciało równie jak ludzkie podlegające znużeniu lub ranom. Krew ich była biała i tryskając z rany, rozlewała woń przedziwną. Posiadali prawie nieograniczoną zdolność zmieniania się w przeróżne kształty, lecz prawie nigdy nie zjawiali się w postaciach straszliwych lub pokracznych. Niekiedy, zbliżając się do ludzi, stawali się niewidzialni. Życie ich było lekkie i szczęśliwe w porównaniu z życiem człowieka. Mieli wprawdzie swoje namiętności, cierpienia i niedole i one im doskwierały nie mniej niż ludziom, lecz Grecy tylko takie życie uważali za prawdziwie pełne i szczęśliwe, w którym mieszały się ze sobą zarówno zło, jak i dobro.

j0000008H2B5v22_00000_BIB_001 Źródło: Jan Parandowski, Bogowie olimpijscy, [w:] tegoż, Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Plus (Londyn) 1992, s. 50–55.
1
Ćwiczenie 2

Zapisz trzy pytania, które można by zadać bogom greckim.

uzupełnij treść
1
Polecenie 1

W grupach przygotujcie się do opowiadania o życiu bogów na Olimpie. Zapiszcie najważniejsze informacje w postaci notatek.

Grupa I
Zgromadźcie słownictwo (rzeczowniki z określeniami) opisujące królestwo Dzeusa. Wykorzystajcie informacje zawarte w 1. i 2. akapicie tekstu 'Na Olimpie'.

Grupa II
Zgromadźcie słownictwo (czasowniki) do opowiadania, jak zorganizowane jest życie na Olimpie. Wykorzystajcie informacje zawarte w 3. i 4. akapicie tekstu 'Na Olimpie'.

Grupa III
Zgromadźcie słownictwo (czasowniki) do opowiadania o sposobie spędzania wolnego czasu przez bogów greckich. Wykorzystajcie informacje zawarte w 5. i 6. akapicie tekstu 'Na Olimpie'.

Grupa IV
Bogowie greccy przypominali ludzi, ale różnili się od nich. Zgromadźcie słownictwo nazywające podobieństwa i różnice (przymiotniki i związki przymiotników z rzeczownikami). Wykorzystajcie informacje zawarte w 7., 8. i 9. akapicie tekstu 'Na Olimpie'.

Grupa V
Wśród gości zapraszanych na olimpijskie zebrania zwołuje się czasami 'całą tę hołotkę nieśmiertelną'. Zgromadźcie słownictwo (rzeczowniki z określeniami) opisujące bóstwa. Wykorzystajcie informacje zawarte w 4., 5. i 6. akapicie tekstu 'Na Olimpie'.

Podzielcie się wynikami swojej pracy z całą klasą.

uzupełnij treść
RlFBMDNHAyxyL
Ćwiczenie 3
Zadanie interaktywne polegające na dopasowywaniu podpisów do obrazków.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Re3zWsiiBAAqq
Ćwiczenie 3
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do sformułowań z kolumny lewej ich objaśnień z kolumny prawej.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 4

Zaproponuj menu na olimpijską ucztę. Uwzględnij różne upodobania kulinarne bogów. Wykorzystaj wiedzę o ich atrybutach.

RcnawQtvgk1Sa
Boskie menu
Źródło: Uniwersytet Wrocławski, licencja: CC BY 3.0.
uzupełnij treść
Ćwiczenie 5
R1NNxX6p36z2Q
Zadanie interaktywne polegające na dopasowywaniu określeń do imion bogów greckich.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 6

Zapisz synonimy wyrażenia bogowie olimpijscy.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Uzupełnij przykładowy plan dnia wybranego boga olimpijskiego.

R14juzvINVjzo
Pora dnia. Wydarzenie. (Uzupełnij). (Uzupełnij).
Polecenie 2
R1SE53QS4gQ0I
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyszukaj informacje z różnych źródeł na temat wybranego boga i przygotuj prezentację na jego temat. Możesz:

  • stworzyć opis wybranego boga, kolaż;

  • zaprojektować kostium, rekwizyty, przebrać się za któregoś z nieśmiertelnych i przedstawić się w jego imieniu.

R1UaM5byiUIqo
RBPLntSVVcQc9
Miejsce na notatkę ucznia.
Polecenie 3

Wyszukaj informacje z różnych źródeł na temat wybranego boga i przygotuj prezentację na jego temat. Możesz na przykład:

  • stworzyć opis wybranego boga;

  • napisać opowiadanie o bogu żyjącym we współczesności.

R1O4CEp4K39k8
Miejsce na notatki ucznia.
RPUFTPHcDVLbl
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne polega na wybraniu prawidłowych odpowiedzi spośród podanych wariantów.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1bQgpy1xP5nw
Ćwiczenie 9
Zadanie interaktywne polega na odgadnięciu haseł krzyżówki.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij znaczenie podanych sformułowań:

  • czynić komuś wymówki;

  • czyjeś serce się raduje;

  • choroby nie mają władzy nad kimś;

  • komuś coś doskwiera.

RHIEGRs05gKOZ
Miejsce na odpowiedź ucznia.
R110SeSNbaC36
Ćwiczenie 11
Zadanie interaktywne polegające na dopasowywaniu do siebie antonimów.
antonimy
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
wierch
swarliwy
szylkret