Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1creNxs7U8Rh
Wprowadzenie

Bolesław Chrobry

Bolesław Chrobry był pierworodnym, czyli najstarszym synem Mieszka I. Po śmierci ojca objął tron w Polsce i kontynuował politykę umacniania młodego państwa. Kiedy z rąk pogańskiego plemienia Prusów zginął biskup Wojciech, książę wykupił jego zwłoki i uroczyście pochował w katedrze gnieźnieńskiej. Dzięki staraniom polskiego władcy papież szybko ogłosił Wojciecha świętym męczennikiem. Tym samym Polska, młode państwo chrześcijańskie, miała swojego pierwszego świętego. Do grobu św. Wojciecha zaczęli przybywać z dalekich stron pielgrzymi. Najznamienitszym pątnikiem był w 1000 roku cesarz Otton III, który znał i cenił św. Wojciecha. Wydarzenie nazwane później zjazdem gnieźnieńskim odbiło się szerokim echem w ówczesnej Europie. Kronikarze opisywali wyjątkową gościnność księcia polskiego oraz bogactwa Polski. Dostojny gość widział w Bolesławie władcę całej Słowiańszczyzny, która z Galią, Germanią i Italią (obszar dzisiejszej Francji, Niemiec i Włoch) miała tworzyć zjednoczoną, chrześcijańską Europę pod berłem cesarza. Niestety idea zjednoczonej Europy nie powiodła się, gdyż wkrótce po zjeździe umarł cesarz Otton III.

Linia chronologiczna
RNKnoEMEmDRWR

Źródło 1. Jan Matejko. Bolesław Chrobry, obraz z cyklu Poczet królów i książąt polskich

RDw4FUva79uCw
Na podstawie źródła 1.
Ćwiczenie 1

Przyjrzyj się uważnie portretowi Bolesława Chrobrego pędzla Jana Matejki. Jakie Twoim zdaniem cechy władcy przedstawił malarz?

Źródło 2. Gall Anonim o zjeździe gnieźnieńskim [fragment]

(...) cesarz Otto [...] przybył do [grobu] św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława [...]. Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, cesarza i dostojnego gościa [...]. Bo za czasów Bolesława każdy rycerz i każda niewiasta dworska zamiast sukien lnianych lub wełnianych używali płaszczy z kosztownych tkanin, a skór, nawet bardzo cennych, choćby były nowe, nie noszono na jego dworze bez [podszycia] kosztowną tkaniną i bez złotych frędzli. Złoto bowiem za jego czasów było tak pospolite u wszystkich jak [dziś] srebro, srebro zaś było tanie jak słoma. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę mego cesarstwa! to, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!” I za radą swych możnych dodał wobec wszystkich:” Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha [relikwię św. Wojciecha]. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego.

Na podstawie źródła 2.
Ćwiczenie 2

Odpowiedz, dlaczego cesarz Otton III przybył do Gniezna.

Ćwiczenie 3

W jaki sposób cesarz Otton III okazał Bolesławowi Chrobremu swoje uznanie?

R6CEPHgIJV7hq
Ćwiczenie 4
R1JZDBOb4ZL1o
Ćwiczenie 5
zadanie interaktywne
RUPJfiShotj9I
Ćwiczenie 6
R1ZtuPl5mwxBj
Ćwiczenie 7
Źródło 3. Polska za panowania Bolesława Chrobrego - wlaczpolske.pl
R10uT34ixQTWw
RkdsONQU1pyGx
Ćwiczenie 8
Praca domowa
Ćwiczenie 9.1

Wyszukaj w Słowniku Języka Polskiego albo w Internecie znaczenie słowa „chrobry”.'

Ćwiczenie 9.2

Wykonaj projekt średniowiecznego grodu, w którym zaproponujesz atrakcje dla dzieci, pamiętając o czasach, w jakie mają się przenieść Twoi rówieśnicy. Za inspirację może Ci posłużyć poniższa ilustracja.

Źródło 4. Rekonstrukcja grodu w Gnieźnie
RsBvGYiNlKlDL
R1JDBLIzdJcrm
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida