Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Em5XKKWqtUb
Zdjęcie przedstawia flagę Unii Europejskiej - jej fragment - na tle nieba. Flaga - na niebieskim tle znajdują się złote gwiazdy. Tworzą okręg.

Zjednoczeni w różnorodności – symbole UE

Flaga Unii Europejskiej
Źródło: MPD01605, licencja: CC BY-SA 2.0.

Wprowadzenie

Rkb0mGZozJbYT
Utwór Oda do radości, autora Ludwiga van Beethovena

Zadanie na rozgrzewkę

Ćwiczenie 1
RqV0uGeDRK3pT1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008NZB6v32_0000000M

Flaga

RnR3756Cl2m0w
Flaga Unii Europejskiej
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 1

Napisz, ile gwiazd jest na fladze UE.

RLb6ZV9qhAD02
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RKVRgKc9THNZW1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Symbolika flagi UE nawiązuje do flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Znajdź w dowolnych źródłach (np. w atlasie świata) flagę Stanów Zjednoczonych. Policz gwiazdy i paski. Dowiedz się, ile stanów liczą Stany Zjednoczone. Wyjaśnij symbolikę gwiazdek. Aby wytłumaczyć symbolikę pasków, przypomnij historię powstania USA.

RFpub9FtoiHUT
(Uzupełnij).
Ciekawostka

Twórcy flagi UE twierdzą, że 12 gwiazd to nawiązanie do symboliki starożytnej. Liczba 12 oznaczała bowiem doskonałość i całość, natomiast okrąg, który tworzą gwiazdy, symbolizował jedność.

j0000008NZB6v32_0000001A

Hymn

Hymnem UE jest Oda do radości, której możecie wysłuchać we wprowadzeniu.
Na stronie internetowej Unii Europejskiej znajduje się następująca charakterystyka hymnu:

Hymn europejski
Hymn europejski

Hymn UE to fragment IX symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 r. do poematu Fryderyka Schillera Oda do radości z 1785 r. Hymn europejski jest wizytówką nie tylko Unii Europejskiej, ale również Europy w szerszym znaczeniu. Poemat Oda do radości Fryderyka Schillera wyraża idealistyczną wizję braterstwa całej rasy ludzkiej – wizję, którą podzielał Beethoven. W 1972 r. Rada Europy postanowiła, że fragment IX symfonii Beethovena zatytułowany Oda do radości będzie hymnem Europy.

W 1985 r. szefowie państw i rządów UE zadecydowali, że melodia ta stanie się oficjalnym hymnem Unii Europejskiej. Hymn jest tylko w wersji instrumentalnej – bez słów. Wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności. Celem hymnu europejskiego nie jest zastąpienie hymnów narodowych poszczególnych państw członkowskich UE, lecz uczczenie wspólnych wartości.

hymn Źródło: dostępny w internecie: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-anthem_pl, Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej [dostęp 4.10.2023].
Ćwiczenie 3
RwqrCdOQE4F7P1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008NZB6v32_0000001P

Motto

Unia Europejska nie ma godła, ma natomiast motto, które brzmi: Zjednoczeni w różnorodności.

Polecenie 3

Wyjaśnij znaczenie słowa 'motto' oraz motto: Zjednoczeni w różnorodności.
Zanotuj swoją odpowiedź i wróć do niej po wykonaniu ostatniego zadania.

R7sic95ozoCV7
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4

Ustal, jaki symbol Unii Europejskiej widnieje na wszystkich tablicach rejestracyjnych samochodów.

RszaFuysT8IVM
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Napisz, po czym można poznać w jakim kraju zarejestrowany jest dany samochód.

RjO44XthFQJdc
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
R1MUZA9WgnAM2
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1UibYRa6G9nc
Ćwiczenie 6
sdf element 1 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 4 prawy, 2. element 2 prawy, 3. element 1 prawy, 4. element 3 prawy element 2 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 4 prawy, 2. element 2 prawy, 3. element 1 prawy, 4. element 3 prawy element 3 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 4 prawy, 2. element 2 prawy, 3. element 1 prawy, 4. element 3 prawy element 4 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 4 prawy, 2. element 2 prawy, 3. element 1 prawy, 4. element 3 prawy
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.

Wiele państw Unii Europejskiej posługuje się wspólną walutą – euro. O ile banknoty euro w całej UE są takie same, o tyle monety mają różne awersy w zależności od kraju, który je wprowadził do obiegu.

Rg7DGdIic8onC
Estoński rewers 2 euro
Źródło: a. nn., domena publiczna.
RVuDUFwgnF5sC
Grecki rewers 2 euro
Źródło: a. nn., domena publiczna.
RgQRMoRGT4ywG
Słowacki rewers 2 euro, 2009
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ćwiczenie 7
R13AovkPNip8K
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, dlaczego polskie monety nie mają symboli UE, pomimo że, Polska należy do Unii Europejskiej.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 8

Napisz, jaki symbol występuje na rewersach wszystkich monet używanych w państwach Unii Europejskiej.

R1TQ6AJnoc21t
(Uzupełnij).
R1DgrJNoYOcXd
Polska ambasada w Wilnie, 2007
Źródło: Alma Pater, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 9

Odpowiedź, w jaki sposób tablice rejestracyjne, monety euro i dekoracje gmachów państwowych realizują motto UE 'Zjednoczeni w różnorodności'.

R129tekfp1Zfn
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Wróć do polecenia 2 i zapisz, jak teraz rozumiesz motto Unii Europejskiej.

R1aI30i5YJqUa
(Uzupełnij).
j0000008NZB6v32_0000003H

Podsumowanie

Co wiem?

Symbolami Unii Europejskiej są flaga, hymn oraz motto. Na fladze znajduje się dwanaście złotych (żółtych) gwiazd pięcioramiennych ułożonych w okręgu na niebieskim tle. Hymn to fragment IX symfonii Ludwiga van Beethovena, zatytułowany Oda do radości. Motto brzmi: Zjednoczeni w różnorodności.

Co potrafię?
  • Rozpoznawać symbole Unii Europejskiej na różnych obiektach.

  • Formułować i weryfikować hipotezy.

Zapamiętaj!

Zjednoczeni w różnorodności to bardzo optymistyczne przesłanie. Jednak zapewne wiesz z mediów, że współpraca państw i społeczeństw Unii Europejskiej nie zawsze układa się harmonijnie i bezkonfliktowo. Zawsze jednak Unia Europejska szuka kompromisów, aby podtrzymać swoją integralność.