Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Złączenie zbiorów

 1. Cele lekcji

 1. Wiadomości

Uczeń:

 • zna pojęcie: suma zbiorów,

 • zna zasady łączenia elementów zbiorów.

 1. Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi zaklasyfikować odpowiednie elementy do sumy zbiorów,

 • potrafi określać kolor, wielkość, grubość i kształt klocków logicznych,

 • potrafi narysować sumę dwóch zbiorów ,

 • potrafi podać przykłady sumy zbiorów,

 • potrafi pracować samodzielnie,

 • potrafi logicznie myśleć.

 1. Metoda i forma pracy

Pokaz, pogadanka, ćwiczenia, praca z całą klasą, praca indywidualna.

 1. Środki dydaktyczne

Klocki logiczne Dienesa , kwiaty wycięte z papieru, kolorowa kreda, magnetyczne figury geometryczne, plansze obrazujące złączenie zbiorów.

 1. Przebieg lekcji

 1. Faza przygotowawcza

Rachunek pamięciowy: nauczyciel podaje przykłady łańcuszka matematycznego typu: do liczby 9 dodaj 3 i dodaj do wyniku 4, liczbę 3 pomnóż przez 3 i dodaj do wyniku 5, jeżeli do liczby, o której myślę dodam 6 to otrzymam 9 – o jakiej liczbie myślę, i tym podobne. Uczniowie liczą w myślach i zgłaszają się do odpowiedzi.

Następnie nauczyciel zadaje uczniom pytania, które mają przypomnieć podstawowe wiadomości o zbiorach na przykład: co to jest element zbioru , jakie zbiory znają uczniowie , co to jest zbiór pusty ?. Uczniowie podają własne przykłady zbiorów.

 1. Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel umieszcza na tablicy magnetycznej figury geometryczne. Prosi uczniów, aby wybrali z nich same trójkąty i utworzyli z nich zbiór. Następny uczeń otacza kolorową kredą utworzony zbiór trójkątów. Kolejny uczeń tworzy w ten sam sposób zbiór prostokątów. Uczniowie liczą ilość elementów w jednym zbiorze, a następnie w drugim. Nauczyciel otacza innym kolorem obydwa kolory razem i prosi o przeliczenie wszystkich elementów w nowym zbiorze. Wspólnie z nauczycielem uczniowie dochodzą do wniosku, że elementy obydwu zbiorów zostały dodane do siebie (złączone), a trzeci zbiór jest ich sumą (złączeniem).

 2. Uczniowie przerysowują do zeszytu zbiory z tablicy (załącznik 1). Pod rysunkiem zapisują działanie: 7+5=12.

 3. Przerwa śródlekcyjna – zabawa ze śpiewem: „Głowa, ramiona…” (załącznik 2). Dzieci śpiewają piosenkę wraz z nauczycielem i dotykają rękami w rytm piosenki wymienianych części ciała. Piosenkę powtarza się kilkakrotnie, przyspieszając za każdym razem tempo.

 4. Nauczyciel umieszcza na tablicy magnetycznej papierowe kwiaty: czerwone, białe i biało - czerwone. Uczniowie tworzą z ich dwa zbiory nierozłączne - elementy spełniające obydwa warunki umieszczają w części wspólnej zbioru (załącznik 3). Pod zbiorami zapisują działanie: 3+2+5=10. Nauczyciel zwraca uwagę na różnicę w obliczaniu sumy elementów w zbiorach rozłącznych i nierozłącznych.

 5. Uczniowie przerysowują zbiory kwiatów do zeszytów i przepisują działanie.

 1. Faza podsumowująca

Nauczyciel pokazuje uczniom różne plansze ze zbiorami lub tworzy na bieżąco różne zbiory rozłączne i nierozłączne z gotowych elementów. Uczniowie podchodzą do tablicy, przeliczają elementy w zbiorach i dodają je oraz zapisują działania pod nimi. Następnie prowadzący zaznacza tylko pętle na tablicy, a uczniowie sami tworzą zbiory z danych elementów. Następni uczniowie zapisują pod nimi działania.

 1. Bibliografia

R.Trześniowski , Gry i zabawy ruchowe, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1987.

 1. Załączniki

 1. Zapis do zeszytu

załącznik 1.

RUTBzXeIlYntq

załącznik 3.

R1A6Flp3v6Um0
 1. Zabawa ze śpiewem: „Głowa, ramiona…”

załącznik 2.

„Głowa, ramiona…”

Głowa, ramiona, kolana, kostki,

Kolana, kostki, kolana, kostki.

Głowa, ramiona, kolana, kostki,

Kolana, kostki, bęc!

 1. Czas trwania lekcji

45 minut

 1. Uwagi do scenariusza

brak

RohehmSXSD1Np

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 100.98 KB w języku polskim
R741HAA0asHgl

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 25.50 KB w języku polskim