Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RRFDez9ByxsF61

Znaczenie Internetu we współczesnym świecie

Ważne daty

2001 – powstanie Wikipedii, wydanie systemu operacyjnego Windows XP

2004 – utworzenie serwisu społecznościowego Facebook

2005 – założenie serwisu internetowego YouTube

2006 – założenie serwisu społecznościowego Twitter

2007 – początek kryzysu finansowego

2008 – upadłość banku Lehman Brothers

2009 – premiera filmu Avatar – najbardziej dochodowej produkcji w historii kina

2011 – wydanie aplikacji Snapchat

2012 – protesty przeciwko ACTA

2015 – wydanie systemu operacyjnego Windows 10

1

Scenariusz dla nauczyciela

R2Uup20oxO0ZZ

Pobierz załącznik

Scenariusz zajęć do pobrania.
Plik PDF o rozmiarze 62.57 KB w języku polskim

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:

9) samodzielnie wyszukuje informacje na temat kultury w różnych mediach, biblio tekach.

II. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:

1) wypowiada się – w mowie i w piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w kulturze;

2) wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla po szczególnych sztuk, jak i wspólnych;

6) określa swoje zainteresowania, potrzeby i preferencje kulturalne oraz uzasadnia je w dyskusji;

7) dba o ład i estetykę otoczenia, otacza opieką elementy dziedzictwa kulturowego.

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

4) interpretuje praktyki kultury z najbliższego otoczenia (klasa, szkoła, dom, osiedle, podwórko, miasto, kościół, stadion piłkarski).

Nauczysz się

definiować cechy nowych mediów, historii Internetu;

dostrzegać zalety i zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.

Historia Internetu

Słowo „Internet” jest skrótem słów pochodzących z języka angielskiego „inter‑network” i dosłownie znaczy „między‑sieć”. Najprostszą definicją Internetu jest więc ogólnoświatowa sieć wymiany danych komputerowych, która charakteryzuje się nieograniczonym i otwartym dostępem. Internet narodził się 29 października 1969 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy to nastąpiła pierwsza, próbna transmisja danych. Odbyła się ona w ramach sieci ARPANET pomiędzy Uniwersytetem Kalifornijskim w Los Angeles, a ośrodkiem naukowym Stanford Research Institure w kalifornijskim mieście Menlo Park. Pomiędzy komputerami przesłano wówczas dwie litery (ciekawostką jest fakt, że po dokonaniu transmisji cały system się zawiesił). Początkowo sieć miała służyć celom wojskowym, jednak jak to bardzo często bywa z projektami militarnymi, z czasem trafiają one do zastosowań cywilnych. Jednym z ważniejszych problemów funkcjonowania „pierwotnego” Internetu był bezpieczny i co ważniejsze skuteczny sposób przesyłania danych. Zagadnienie to rozwiązał amerykański informatyk polskiego pochodzenia Paul Baran. Ciekawostką jest fakt, że przewidział on również powstanie i rozwój sklepów internetowych.

RSoeHyhnqomnH1
Ilustracja interaktywna przedstawia Paula Barana, który jest amerykańskim informatykiem, twórcą idei komutacji pakietów, będącej podstawą działania m.in. Internetu. Baron na zdjęciu uśmiecha się, ma przyjazny wyraz twarzy. Informatyk nosi okulary, ubrany jest elegancko. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Paul Baran urodził się w polsko-żydowskiej rodzinie w 1926 r., w polskim wówczas, Grodnie nad Niemnem. Kilka lat po urodzeniu się Paula, cała rodzina przeprowadziła się do USA.
Paul Baran, antyweb.pl, CC BY 3.0

Wielkim przełomem w historii Internetu był rok 1971. Wówczas, amerykański inżynier stworzył pierwszy program, dzięki któremu możliwe stało się przesyłanie wiadomości pomiędzy komputerami. Tak narodziła się powszechnie dzisiaj wykorzystywana i znana poczta elektroniczna e‑mail. Kolejne „kamienie milowe” Internetu miały miejsce w drugiej połowie lat 70. XX w. Powstał wtedy pierwszy komputer osobisty, popularnie zwany PC (od angielskich słów personal computer), który upowszechnił dostęp do sieci i ogólnych technologii informatycznych. Niezwykle popularne dzisiaj emotikonyEmotikonemotikony, obrazujące emocje, po raz pierwszy użyte zostały w 1979 r. Największy jednak przełom nastąpił w 1983 r. Dotychczasowa sieć ARPANET przechodzi, na wykorzystywany do dzisiaj, protokół TCP/IP. Powstała sieć mogąca połączyć komputery na całym świecie w dzisiejszej, znanej nam formie Internetu. Po tej zmianie następuje lawinowy wzrost komputerów podłączonych do sieci; np. w połowie lat 80. XX w. było ich 2 tys., a w 1988 r. już 60 tys. Polska dostęp do ogólnoświatowej sieci komputerów otrzymuje 17 sierpnia 1991 r. Jako pierwsze podłączone zostają komputery Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Następne lata to niezwykle dynamiczny rozwój Internetu. Powstają pierwsze graficzne przeglądarki stron internetowych oraz ich wyszukiwarkiWyszukiwarkawyszukiwarki. Jedna z najbardziej popularnych – Google, której nazwa pochodzi od słowa „Googol” które oznacza liczbę 10100 (w zapisie dziesiętnym jedynka i 100 zer) w 1999 roku miała 3 miliony użytkowników każdego dnia. Kolejne lata to już bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój Internetu.

RwSVejtWved7t1
Ilustracja interaktywna przedstawia jeden z pierwszych komputerów IBM PC 5150, który ma monitor na stacji dysków. Został opracowany przez zespół inżynierów i wykonawców pod kierownictwem Dona Estridge’a z IBM Entry Systems Division w Boca Raton, na Florydzie. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Protoplasta współczesnych osobistych komputerów.
Komputer IBM PC 5150, wikimedia.org, CC BY 3.0
mf47d73b9609062b1_0000000000052

Zalety Internetu

Wspomniana powszechność stanowi o ogromnej sile Internetu. Przejawia się ona np. w ułatwieniu dostępu do informacji. W prosty, dostępny praktycznie każdemu sposób, możemy dotrzeć do potrzebnych nam informacji dotyczących w zasadzie każdej dziedziny nauki, sztuki itp. Możliwość prowadzenia relacji na żywo z najróżniejszych wydarzeń i dostęp do nich z praktycznie każdego miejsca, już dzisiaj stanowi o przewadze Internetu nad tradycyjnym radiem czy telewizją. Z tym związana jest możliwość wykorzystania poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych. E‑poczta, używana od 1971 roku zrewolucjonizowała Internet. Tak jak wiele „wynalazków” związanych z siecią, e‑poczta miała skromne początki. Pierwsza przesłana wiadomość zawierała tylko tekst i „połączyła” jedynie dwa komputery. Człowiek, który tego dokonał, inżynier Ray Tomlinson, po udanym odbiorze wiadomości miał powiedzieć do swojego kolegi „Tylko cicho… Nikomu nic nie mów”. Dzisiaj, praktycznie nie można wyobrazić sobie funkcjonowania Internetu bez poczty elektronicznej. Możliwość błyskawicznego przesyłania nie tylko plików tekstowych, ale też zdjęć, plików video czy audio na dowolną odległość i w praktycznie każde miejsce na Ziemi czyni z e‑poczty jedno z podstawowych i najpotężniejszych narzędzi Internetu.

RKtobwRP84zMf1
Ilustracja interaktywna przedstawia znak @ (małpa) jest to znak pisarski wykorzystywany m.in. w adresie poczty elektronicznej, protokole transferu plików, protokole komunikacji błyskawicznej. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Znak pochodzi z łacińskiej ligatury (połączenie co najmniej dwóch liter w jeden wspólny znak) zastępującej w średniowiecznych i renesansowych rękopisach handlowych słowo „ad” (do, przy).
„Znak @”, online-skills, CC BY 3.0

Ogromne, w praktyce wręcz nieograniczone możliwości komunikacyjne posiadają także popularne portale społecznościowe. O ich sile stanowi powszechność. Obecnie, w zasadzie każda działalność – społeczna, biznesowa, kulturalna itp. – nie może istnieć bez swej obecności w mediach społecznościach. Portale takie jak Facebook, Instagram, Twitter, a nawet YouTube budujące sieci społecznościowe stają się nie tylko „kreatorem” trendów. Dzięki możliwości błyskawicznej komunikacji pomiędzy nieograniczoną liczbą użytkowników są nośnikiem różnych informacji, także politycznych. W Tunezji w 2010 roku rozpowszechniony film przez portal FacebookYouTube stał się impulsem do rozpoczęcia masowych antyrządowych protestów. Co ciekawe, wiadomości i materiały nagrywane i przesyłane „z pierwszej ręki” przez uczestników protestów, nie tylko mobilizowały coraz większe rzesze ludzi, ale również były wykorzystywane przez stacje telewizyjne o światowym zasięgu.

Kolejną, poza błyskawiczną komunikacją, możliwością „oferowaną” przez Internet jest szeroko rozumiana praca zdalna i prowadzenie wszelkich e‑biznesów. Sam termin elektronicznego handlu został wprowadzony przez amerykańską firmę IBM w 1995 roku. Jest to jednak termin na tyle szeroki i zmieniający się, że trudno podać dość jednoznaczną jego definicję. Jak wcześniej wspomniano jednym z ekspertów pracujących nad siecią był Paul Baran, który w drugiej połowie lat 60‑tych XX w. przygotował raport pt. Marketing w roku 2000. Przedstawił w nim wizję wirtualnych sklepów, w których klienci mogliby wymieniać się opiniami na temat zakupionych produktów. Dziś już nikogo nie dziwią zakupy w Internecie. Do pozytywnych cech e‑handlu zaliczamy umożliwienie kupowania produktów bezpośrednio od producenta ale również możliwość oceniania jakości towaru oraz dostępu do baz towarów i ogólnej informacji. Wszystkie te, dzisiaj oczywiste, cechy handlu i biznesu internetowego stanowią właśnie o jego olbrzymiej popularności. Z drugiej strony prowadzący e‑biznes mogą oszczędzać tam, gdzie tradycyjne firmy muszą sporo inwestować (np. duża powierzchnia biur czy sklepów i opłaty z tym związane czy zatrudnienie dużej liczby pracowników). Jak perspektywiczne są przedsięwzięcia związane z e‑biznesem pokazują szacunki: do 2020 r. wartość handlu elektronicznego w samej tylko Europie ma wynieść 1 bilion euro.

Zagrożenia Internetu

Wszelkie wyżej opisane dobrodziejstwa sieci a więc praktycznie nieograniczony dostęp do różnorakich informacji, możliwość szybkiej komunikacji na dowolne odległości czy biznes z bezpośrednim dostępem do światowego rynku konsumentów, rodzą również poważne zagrożenia dla użytkowników Internetu. Jednym z  przestępstw popełnianych w sieci jest wszechobecna tendencja łamania praw autorskich. Kradzież czyjejś pracy (tekstu, utworu muzycznego, pracy graficznej itp.) i przypisywanie sobie jej autorstwa wynika bardzo często ze złudnego poczucia anonimowości w sieci, ale także ze zwykłego lenistwa.Takie działania są zagrożone odpowiedzialnością karną w postaci grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet dwóch lat pozbawienia wolności. Jeśli dodatkowo czerpało się zyski z kopiowanych materiałów, grozi nam kara do 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz odpowiedzialności karnej mamy również odpowiedzialność cywilną. W tym przypadku osoba posiadająca prawa do opublikowanego utworu bez jej zgody może domagać się wysokiego wynagrodzenia. Niezwykle ważną informacją jest fakt, że nieumyślne złamanie praw autorskich nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Bardzo ważne jest więc, by sprawdzać czy dany utwór, grafika, tekst itp. możemy wykorzystywać lub przetwarzać.

RwRhIebXUUbaJ1
Ilustracja interaktywna przedstawia znak prawa autorskiego, jest to mała literka "c" w kółku. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Znak został wprowadzony przez Stany Zjednoczone w ustawie o prawach autorskich z 1909 r.
Znak prawa autorskiego, online-skills, CC BY 3.0

Inną kategorią zagrożenia wynikającego z korzystania z Internetu jest cyberprzemoc. Słowo to określa zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Sprawca takiej formy przemocy, używa wobec swojej ofiary komputera lub telefonu komórkowego podłączonego do sieci. Za ich pomocą najczęściej ośmiesza, obraża, poniża lub nęka swoją ofiarę. Przemoc w Internecie związana jest również z podszywaniem się pod kogoś np. na portalach społecznościach, komunikatorach, wiadomościach e‑mail itp. Bardzo ważne jest więc nieprzekazywanie nieznajomym osobom (np. podczas rozmowy na portalu) haseł do swoich kont, numeru telefonu itp. Cyberprzemoc może przejawiać się w publikowaniu zdjęć lub filmów obrażających lub wyśmiewających czyjąś osobę, dlatego zawsze należy być ostrożnym w rozsyłaniu lub publikowaniu w sieci swoich zdjęć. Również pisanie obraźliwych lub wyszydzających kogoś komentarzy na forach internetowych bądź portalach społecznościowych jest formą przemocy (związane jest z tym pojęcie „trolli internetowych” i czarnego PRPRPR wykorzystywanych nawet do walki politycznej). Mówiąc o cyberprzemocy należy pamiętać, że po pierwsze jej skutki odczuwane są w życiu realnym i mogą prowadzić do prawdziwych tragedii, a po wtóre, że nikt – ani sprawca przemocy ani jej ofiara – nie są anonimowe w sieci.

mf47d73b9609062b1_0000000000080

Zagrożenia Internetu, cd.

R13FB0PxxHGOT1
Ilustracja interaktywna przedstawia uzależnienie od internetu. Na ilustracji został przedstawiony młody mężczyzna, która leży na kanapie, trzyma laptopa na kolanach i patrzy w ekran. Całe ciało owinięte jest białym kablem. Na podłodze leży pizza i puste puszki po napojach. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. W ICD-10 (międzynarodowy system podziału chorób i zaburzeń) uzależnienie od Internetu zostało zakwalifikowane do zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Symbol: F63.9, czyli zaburzenia nawyków i popędów (nieokreślone).
Uzależnienie od Internetu, online-skills, CC BY 3.0

Niebezpiecznym zjawiskiem związanym z Internetem jest osłabienie relacji międzyludzkich w świecie realnym. Powiązać to można z pojęciem „siecioholizmu”, a więc uzależnienia od Internetu. Świat wirtualny stwarza nam możliwości kreowania własnej osoby i wizerunku. Pozwala się poczuć kimś kim chcielibyśmy być w prawdziwym życiu. Prowadzi to do stopniowego przenoszenia życia emocjonalnego do sieci i jednocześnie osłabiania go w realnym świecie. W efekcie osoby nieśmiałe szukające kontaktów tylko w Internecie, nie przełamują swoich barier stając się jeszcze bardziej nieśmiałe i zamknięte w sobie. Bardzo ważne jest więc zachowanie odpowiednich proporcji w dzieleniu życia pomiędzy siecią a rzeczywistością.

Podobną rolę pełnią gry komputerowe. Uzależnienie od nich od jakiegoś już czasu traktuje się jako poważną chorobę, w której można wyróżnić trzy fazy. Pierwsza cechuje się sporą racjonalnością, tzn. gracz potrafi zapanować nad czasem poświęcanym wirtualnej rozrywce, następnie pojawia się stopniowe uzależnienie, w czasie którego coraz więcej czasu poświęcamy grze, a jednocześnie stopniowo tracimy inne zainteresowania. Moment kulminacyjny stanowi ostatnia faza – destrukcja. Wówczas, osoba uzależniona staje się „więźniem” gry. Nie tylko zaniedbuje swoje obowiązki, ale również ogranicza do minimum czas na sen, jedzenie itp. Uzależnienie od gier komputerowych, czy w ogóle wirtualnego świata jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji dla naszego zdrowia.

mf47d73b9609062b1_0000000000091

Netgeneracja

R19egW713XY4W1
Ilustracja interaktywna przedstawia tzw. netgenerację. Młode pokolenie, tworzące specyficzny typ kultury. Charakteryzuje się otwartością i skupieniem na kontaktach międzyludzkich, za pośrednictwem Internetu, dzięki emotikonom i skrótom. Na ilustracji widać młodą osobę, która jest otoczona ikonkami w kształcie kciuka. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Pokolenie Z to ludzie, który od początku swoich narodzin są podłączeni do sieci i aktywnie z niej korzystają.
Netgeneracja, online-skills, CC BY 3.0

Pojęcie netgeneracji można skrótowo opisać jako pokolenie epoki świata wirtualnego. Prezes zarządu Google powiedział o nim: „To pokolenie jest najbystrzejsze i najlepiej skomunikowane. Ludzie wychowani na mediach elektronicznych są szybsi, lepiej wykształceni niż inni i myślą globalnie”. Być może w tych słowach jest sporo przesady jakkolwiek prawdą jest, że osoby z pokolenia „Net” szybciej docierają do potrzebnych im informacji. Zdolność do szybkiej selekcji oraz logicznego i krótkiego formułowania pytań jest niezbędna do sprawnego posługiwania się wyszukiwarkami internetowymi. Bardzo dobrze widać to na przykładzie pracy np. w handlu czy obsłudze klienta. W zasadzie osoba bez dostępu do komputera (i umiejętności korzystania z niego) podłączonego do Internetu nie jest przydatna dla firmy. Sugeruje się, że Internet jest przełomowym wynalazkiem w dziejach ewolucji człowieka. Tezę taką postawił Gary Small w książce „iBrain” twierdząc, iż ewolucja polega na dostosowaniu się gatunku do nowego środowiska, które pojawiło się wraz z wynalezieniem i rozwojem Internetu takie, nowe, środowisko pojawiło się. Zatem nasze mózgi musza dostosować się do rozwiązywania nowych zadań i problemów. Autor książki uważa, że zmiany te zachodzą znacznie szybciej wśród ludzi młodych. Z racji tego dzieli obecne społeczeństwo na dwie grupy: Cyfrowych Imigrantów i Cyfrowych Tubylców. Do grupy tych pierwszych należą głównie osoby dorosłe. Druga to przede wszystkim ludzie młodzi urodzeni po roku 1990. Jednocześnie zważając na to, iż cyfryzacja naszego życia postępuje w błyskawicznym tempie prognozuje się, że za około 50 lat wszyscy będziemy „Tubylcami” naturalnie poruszającymi się w wirtualnym świecie.

mf47d73b9609062b1_0000000000099

Wykluczenie cyfrowe (e‑wykluczenie)

R13FIFmzMH0z711
Ilustracja interaktywna przedstawia mapę świata. Państwa zaznaczone są różnymi kolorami, w zależności od liczby komputerów przypadających na 100 osób w danym państwie. Najjaśniejszym kolorem oznaczono miejsca, w których państwach jest najmniejsza liczba komputerów na 100 osób. Najciemniejszym kolorem zaznaczono państwa z największą liczbą komputerów na 100 osób. Większość Ameryki Południowej i Afryki ma najmniejszą liczbę komputerów w swoich krajach. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Kanada pokazują, że cały kraj ma najwyższą liczbę komputerów na 100 osób. W północnej i środkowej Europie było najwięcej komputerów na 100 osób. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Najciemniejszym kolorem zaznaczono państwa z największą liczbą komputerów na 100 osób.
Podział cyfrowy świata, online-skills, CC BY 3.0

Pojęcie to nawiązuje do koncepcji „wykluczenia społecznego”, które określa brak dostępu do konkretnych, określonych dóbr, które są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie. E‑wykluczenie, w skutkach podobne do wykluczenia społecznego, jest zjawiskiem znacznie bardziej złożonym. Można wyróżnić dwie kategorie, które przyczyniają się do wykluczenia. Pierwsza – to brak dostępu do sprzętu, infrastruktury czy oprogramowania potrzebnego do korzystania z Internetu. Druga, to nieodczuwanie potrzeby korzystania z sieci oraz obawy związane z brakiem umiejętności i motywacji do posługiwania się komputerem w ogóle. Najbardziej zagrożeni cyfrowym wykluczeniem są seniorzy tj. osoby powyżej 65 roku życia. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na to zjawisko jest wykształcenie. Według badania Centrum Badania Opinii Społecznej „Internauci” z 2015 roku umiejętności cyfrowe rosną wraz z poziomem wykształcenia. To samo badanie wskazuje, że również sytuacja materialna ma wpływ na e‑wykluczenie. Osoby, które osiągają niższe dochody lub postrzegają swoją sytuację materialną jako złą rzadziej korzystają z Internetu. Przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu można więc np. przez budowę internetowych sieci szerokopasmowych, dostosowanie prawa do zmian technologicznych czy rozwój elektronicznej administracji. W walce z e‑wykluczeniem dużą rolę odgrywają także inicjatywy oddolne poprowadzone przez lub przy współudziale administracji samorządowej.

R18sKdVs6BW8I1
Wykluczeniem cyfrowym, a co za tym idzie społeczną izolacją, najbardziej są zagrożone osoby starsze, o niskim dochodzie i wykształceniu, online-skills, CC BY 3.0

Znaki typograficzne i pisarskie

RvirMEx47JFu61
Film animowany „Znaki typograficzne i pisarskie”. Film przedstawia znaki pisarskie i typograficzne takie jak: dywiz, tylda, hedera, et, trademark, symbol zarejestrowanego znaku towarowego, symbol utworu prawnie chronionego, symbol @ (małpa). Dywiz, czyli łącznik „-” jest znakiem pisarskim. Łącznik jest krótszy od pauzy i półpauzy. Dywiz przede wszystkim służy do dzielenia i przenoszenia wyrazów do nowego wiersza. Tylda, po łacinie titulus, po hiszpańsku tilde, jest znakiem pisarskim w formie wężyka ( ~ ). Początkowo, w wiekach średnich, używano go do zaznaczenia abrewiacji, czyli skrótu wyrazu lub grupy wyrazów w piśmie. W późniejszych czasach stał się znakiem diakrytycznym, który był umieszczany nad samogłoskami lub spółgłoskami. Hedera, w łacinie oznacza bluszcz, jest jednym z najstarszych ozdobników w typografii. Ma najczęściej formę kwiatów lub liści. Pojawił się już w czasach antyku, w inskrypcjach greckich i łacińskich. Służył jako akapit i dzielił tekst lub jako ozdobnik wolnej przestrzeni na początku akapitu. Współcześnie hedery występują jako punktory lub ozdobniki. Et, czyli &, jest znakiem pisarskim, który powstał w wyniku przekształcenia łacińskiego spójnika et., oznacza „i”. Jest używany w językach, w których spójnik „i” ma więcej liter, np. w j. angielskim („and”) lub j. niemieckim („und”). ® jest symbolem zarejestrowanego znaku towarowego. Z kolei ™ (z języka angielskiego trademark) jest także symbolem znaku towarowego, ale w krajach anglosaskich, jednak nie musi być zarejestrowany. Symbol był już używany w dawnych czasach do oznaczenia własności. Także średniowieczne cechy oznaczały swoje towary. W Polsce Urząd Patentowy powstał w 1924 r. Wcześniej podobne urzędy powstały w m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Symbol © oznacza utwór prawnie chroniony, skrót pochodzi od angielskiego słowa „copyrights”. Symbol został wprowadzany przez Stany Zjednoczone w 1909 r. w ustawie o prawach autorskich. Znak „@” był już używany w czasach średniowiecznych i zastępował w rękopisach handlowych słowo „ad” (do, przy), w celu oznaczenia odbiorcy. Jako część adresu e‑mail pojawił się po raz pierwszy w latach 70. XX w. dzięki Ray’owi Tomlinsonowi.
Znaki typograficzne i pisarskie, online-skills, CC BY 3.0
RuGAkC7y9MmHt
Ćwiczenie 1
Co dokładnie oznacza słowo „Internet”? Możliwe odpowiedzi: 1. między sieć, 2. w sieci, 3. poza siecią
RhuVCxMLWvVW7
Ćwiczenie 2
Komu miał początkowo służyć Internet? Wskaż prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. wywiad, 2. policja, 3. wojsko
RHV8Z8wueZXur
Ćwiczenie 3
W jakim kraju powstał Internet? Możliwe odpowiedzi: 1. Stany Zjednoczone, 2. Japonia, 3. Korea Południowa
R2U81IWUxt7Ew
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj nazwy do rodzajów stron internetowych. e-sklep Możliwe odpowiedzi: 1. Yahoo, 2. MySpace, 3. Amazon portal społecznościowy Możliwe odpowiedzi: 1. Yahoo, 2. MySpace, 3. Amazon wyszukiwarka Możliwe odpowiedzi: 1. Yahoo, 2. MySpace, 3. Amazon
R6eZOT2NqeqO4
Ćwiczenie 5
Które osoby są najbardziej zagrożone tzw. cyfrowym wykluczeniem? Możliwe odpowiedzi: 1. dobrze wykształceni, 2. osoby o niskim dochodzie, 3. osoby starsze
R15Ekdh1ad99I
Ćwiczenie 6
Wskaż dwie główne cechy e-sklepów? Możliwe odpowiedzi: 1. mniejsza liczba pośredników, 2. wynajem dużych biur, 3. niższe koszty utrzymania
R1C3NDK6hvovF
Ćwiczenie 7
Które z poniższych słów określają zagrożenia internetowe? Możliwe odpowiedzi: 1. siecioholizm, 2. anonimowość, 3. trolling
RoG34vDHokTKg
Ćwiczenie 8
Odpowiedz prawda bądź fałsz. Emotikona to znak graficzny służący do wyrażenia emocji w Internecie, jest to ciąg znaków typograficznych.
Inna wersja zadania

Odpowiedz prawda bądź fałsz. Emotikona to znak graficzny służący do wyrażenia emocji w Internecie, jest to ciąg znaków typograficznych.

RkUya1JBO1bhN
Ćwiczenie 9
Połącz w pary słowo z odpowiadającą mu definicją. emoji Możliwe odpowiedzi: 1. komputer osobisty, 2. piktogram internetowy służący wyrażaniu emocji, 3. antyreklama PC Możliwe odpowiedzi: 1. komputer osobisty, 2. piktogram internetowy służący wyrażaniu emocji, 3. antyreklama czarny PR Możliwe odpowiedzi: 1. komputer osobisty, 2. piktogram internetowy służący wyrażaniu emocji, 3. antyreklama
R14fLn1EckRRa
Ćwiczenie 10
W którym roku powstał Internet? Możliwe odpowiedzi: 1. 1959, 2. 1969, 3. 1979
R1LyoIWbUNCQg
Ćwiczenie 11
Od którego roku Polska jest podłączona do Internetu? Możliwe odpowiedzi: 1. 1971, 2. 1981, 3. 1991
RioNVFxkzSfQk
Ćwiczenie 12
Kto przesłał pierwszego e-maila? Możliwe odpowiedzi: 1. Steve Jobs, 2. Ray Tomlinson, 3. Paul Baran
R1RBnTz7oz7by
Ćwiczenie 13
Połącz w pary definicję ze słowami: netgeneracja Możliwe odpowiedzi: 1. osoba, która w Internecie, gł. na forach dyskusyjnych podaje nieprawdziwe informacje, mające na celu obrażanie, wywołanie kłótni, 2. ludzie z epoki przed cyfrowej, potrafiący korzystać z Internetu, ale nie w takim samym stopniu jak osoby wychowane w czasach cyfrowych, 3. pokolenie epoki świata wirtualnego, 4. ludzie epoki cyfrowej; środowisko nowych mediów i świata wirtualnego jest dla nich naturalne cyfrowi tubylcy Możliwe odpowiedzi: 1. osoba, która w Internecie, gł. na forach dyskusyjnych podaje nieprawdziwe informacje, mające na celu obrażanie, wywołanie kłótni, 2. ludzie z epoki przed cyfrowej, potrafiący korzystać z Internetu, ale nie w takim samym stopniu jak osoby wychowane w czasach cyfrowych, 3. pokolenie epoki świata wirtualnego, 4. ludzie epoki cyfrowej; środowisko nowych mediów i świata wirtualnego jest dla nich naturalne troll Możliwe odpowiedzi: 1. osoba, która w Internecie, gł. na forach dyskusyjnych podaje nieprawdziwe informacje, mające na celu obrażanie, wywołanie kłótni, 2. ludzie z epoki przed cyfrowej, potrafiący korzystać z Internetu, ale nie w takim samym stopniu jak osoby wychowane w czasach cyfrowych, 3. pokolenie epoki świata wirtualnego, 4. ludzie epoki cyfrowej; środowisko nowych mediów i świata wirtualnego jest dla nich naturalne cyfrowi imigranci Możliwe odpowiedzi: 1. osoba, która w Internecie, gł. na forach dyskusyjnych podaje nieprawdziwe informacje, mające na celu obrażanie, wywołanie kłótni, 2. ludzie z epoki przed cyfrowej, potrafiący korzystać z Internetu, ale nie w takim samym stopniu jak osoby wychowane w czasach cyfrowych, 3. pokolenie epoki świata wirtualnego, 4. ludzie epoki cyfrowej; środowisko nowych mediów i świata wirtualnego jest dla nich naturalne

Słownik pojęć

PR
PR

skrót od: public relations: relacje publiczne, kontakty z otoczeniem. Ogół ustosunkowań (opinii, postaw, poglądów) szerokich kręgów społecznych dotyczących działalności danej instytucji, organizacji; jeden z głównych celów planowej akcji propagandowej i reklamowej. Czarny PR jest negatywną kampanią mającą na celu oczernić daną osobę, instytucję, firmę, produkt.

Emotikon
Emotikon

znak graficzny służący do wyrażenia emocji w Internecie, jest to ciąg znaków typograficznych, emotikonę obrazkową (piktogram) nazywamy emoji.

Wyszukiwarka
Wyszukiwarka

strona internetowa lub program, na którym odnajdujemy informacje na podstawie podanych słów kluczowych.

Galeria dzieł sztuki

Bibliografia

A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, Warszawa 2010

A. Radomski, Internet‑nauka‑historia, Lublin 2012

B. Krzymowski, Mój@Internet.pl, czyli moje pierwsze przygody w sieci, Michałowice 2005

B. Pfaffenberger, Słownik terminów komputerowych, Warszawa 2001

E. Inglot‑Brzęk, Brak dostępu do Internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego, w: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. 19, Modernizacja dla spójności społeczno‑ekonomicznej

J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009

J. Kos‑Łabędowicz, S. Talar, Rola Internetu w procesie zmian międzynarodowych stosunków gospodarczych, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015

K. Krzysztofek, Społeczeństwo w XXI wieku: rozproszenie i nadzór. Analiza dwóch trendów, Studia Socjologiczne, 2014

K. Majgier, Internet jako przestrzeń komunikacyjna, w: Przegląd Psychologiczny, 2000

Ł. Lysik,P. Machura, Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI w., w: Media i Społeczeństwo, 2014

M. Gruchola, Konsekwencje medialnego obrazu świata w Internecie, w: Współczesne media: medialny obraz świata. T. 1, Zagadnienia teoretyczne, red. I. Hofman, D. Kępa‑Figura, Lublin 2015

N. Walter, Obszary edukacyjnych zastosowań Internetu, w: Studia Edukacyjne 2012

T. Zarycki, Społeczne konsekwencje rozwoju Internetu – rewolucja czy reprodukcja starych struktur społecznych?, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Maroda, A. Nowak, Warszawa 2006

Encyklopedia PWN w trzech tomach. Tom III P‑Z, Warszawa 1999