Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rxk1qyBHNJcYo
Zdjęcie żubra na łące. Na jego plecach siedzi kilka małych ptaszków.

Żubr grzecznie żuje dojrzałą porzeczkę, czyli o rz i ż

Żubr
Źródło: Pixabay, domena publiczna.
Ćwiczenie 1

Wypisz z wyrazowych ciągów słowa z „rz” i „ż”. Następnie zapisz odpowiednie zasady ortograficzne dotyczące pisowni „rz” i  „ż”.

R18ORJZZ32JTc
Miejsce na notatkę ucznia.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1NWbMLfXxPjF1
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu odpowiednich wyrazów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Do wyjątków zaznaczonych w poprzednim ćwiczeniu dopisz w polu poniżej lub zeszycie po dwa wyrazy pokrewne.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4
R16aAlX8Ivp2V
Narysuj talerz z warzywami, które w nazwie mają literę „ż" albo „rz".
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Wypisz nazwy pięciu warzyw zawierających literę „rz” lub „ż”.

Rs8vfQeBcPbzQ
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5
R1GEvLMaB2lRM
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do początków wyrazów z kolumny lewej ich zakończeń z kolumny prawej.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RljYGHjWDKfOr1
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu wolnych miejsc odpowiednimi wyrazami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1V9uqzywKcjl1
Ilustracja przedstawia kartkę wydartą z notatnika, na której zostały zapisane zasady ortograficzne pisowni „rz”. Na kartce leży niebieska kredka. Po prawej stronie widać pięć ułożonych obok siebie kolorowych kredek. Obok nich są dwie karteczki: powyżej żółta, a poniżej różowa. Treść informacji: Zapamiętaj, „rz” piszemy: - gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na „r”, (obok znajduje się punkt 1., po jej kliknięciu wyświetla się treść: Wymiana na „r”: dobrze – dobry, rowerzysta – rower, tworzyć – twórca, morze – morski) - po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w, (obok znajduje się punkt 2., po jej kliknięciu wyświetla się treść: „Rz” po spółgłoskach: brzeg, przepaść, drzewo, trzask, grzmot, krzyk, chrzan, ujrzeć, wrzos) - w rzeczownikach rodzaju męskiego zakończonych na -arz, -erz, (obok znajduje się punkt 3., po jej kliknięciu wyświetla się treść: Zakończenia -arz, -erz: murarz, rzeźbiarz, malarz, harcerz, tancerz, pasterz) - w rzeczownikach rodzaju męskiego zakończonych na -mierz, -mistrz. (obok znajduje się punkt 4., po jej kliknięciu wyświetla się treść: Zakończenia -mierz, -mistrz: kątomierz, Kazimierz, szermierz, burmistrz, harcmistrz, arcymistrz) Wyjątki, od pisowni „rz” po spółgłoskach - warto je zapamiętać! (poniżej znajduje się punkt 5., po jej kliknięciu wyświetla się treść: Wyjątki: bukszpan, obszar, kształt, pszczoła, pszenica, Pszczyna, wszyscy, gżegżółka, piegża).
Zasady pisowni „rz”
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 7

Uzupełnij puste miejsca wyrazami rozpoczynającymi się odpowiednio na „ż” lub „rz”.

R1Aez2su8Pbhs
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7

Podaj wyrazy rozpoczynające się na „ż” oraz „rz”, które należą do następujących kategorii:

  • miasto;

  • roślina;

  • zwierzę;

  • zawód;

  • cecha;

  • przedmiot;

  • sławna osoba;

  • czynność.

RWEl6a4DY0wGP
Miejsce na notatki ucznia.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Wymyśl rebus z wyrazami zawierającymi „rz” i „ż”.

R1Y7XQ47KXHf2
Miejsce na rysunek ucznia.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 1

Wymyśl rymowaną zagadkę, której rozwiązaniem będzie wyraz z „rz” lub „ż”.

Np.: Rośnie na ligninie lub na wacie, na Wielkanoc wszyscy ją w domu macie. (rzeżucha)

R55qHs1ygoHmi
Miejsce na notatkę ucznia.
R1D7PgyVtoe28
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne polega na dopasowaniu do wyrazów z kolumny lewej odpowiednio "ż" lub "rz".
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1eyRh8lLNs00
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu komórek zebranymi przez ucznia informacjami.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RIwzUqCP9pyPg
Ćwiczenie 9
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu wolnych miejsc odpowiednimi literami.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R187uoAQ3yU2Q
Ćwiczenie 10
Zadanie interaktywne polega na dopasowaniu podpisów do ilustracji.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RIz02Jfv5wDDJ
Ćwiczenie 10
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu wolnych miejsc odpowiednimi literami.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RINNCFXjZUBA21
Ilustracja przedstawia otwarty zeszyt, na którego stronach zostały zapisane zasady ortograficzne. W dolnym lewym rogu lewej strony zeszytu znajduje się żółta karteczka z napisem: „Zasady pisowni „ż”- warto zapamiętać!” W górnym prawym rogu prawej strony znajduje się niebieska naklejka z białą literą „ż”. Treść informacji: Zapamiętaj, „ż” piszemy: - gdy w wyrazach pokrewnych zachodzi wymiana na: g, h, s, z, ź, dz, (obok znajduje się 1., po jej kliknięciu wyświetla się treść: Wymiana na g, h, s, z, ź, dz: książka – księga, drużyna – druh, książę – księstwo, każę – kazać, przerażony – przeraźliwy, pieniążek – pieniądz) - po literach: l, ł, r, n (z wyjątkiem wyrazów z cząstką pół-, współ-), (obok znajduje się 2., po jej kliknięciu wyświetla się treść: Pisownia po literach: l, ł, r, n: lżej, małż, małżeństwo, inżynier, sierżant, oranżada, rewanż) - w rzeczownikach obcego pochodzenia rodzaju męskiego zakończonych na -aż, (obok znajduje się 3., po jej kliknięciu wyświetla się treść: Zakończenia -aż: witraż, garaż, montaż, bagaż, wiraż, reportaż, bandaż, pejzaż) - w niektórych rzeczownikach rodzaju żeńskiego zakończonych na -aż, -eż, (obok znajduje się 4., po jej kliknięciu wyświetla się treść: Zakończenia -aż, -eż: straż, sprzedaż, wyprzedaż, kradzież, młodzież).
Zasady pisowni „ż”
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
RbNvUn65OxVM51
Ćwiczenie 11
Zadanie interaktywne polega na dopasowaniu objaśnień do ilustracji.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R3l3twpIyAKax
Ćwiczenie 11
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do objaśnień z kolumny lewej przykładów wyrazów z kolumny prawej.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.

Wyjaśnij zasadę pisowni każdego z podanych wyżej wyrazów.

R1UBWXRaLcfUc
Ćwiczenie 12
Zadanie interaktywne polega na przyporządkowaniu podanego słownictwa do odpowiednich kategorii.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1NIFUptf7il1
Ćwiczenie 13
Zadanie interaktywne polega na umieszczeniu przykładów w odpowiednich miejscach.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 13

W podanych parach wyrazów wskaż litery, na które wymienia się „rz” i „ż”.

można - mogę
papież - papieski
maże - mazać
grożę - groźba
pieniężny - pieniądz

RmsaVU2DFo5NU
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida