Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Związki frazeologiczne w języku codziennym

Cele lekcji

Wiadomości

Uczeń:

 • wie co to jest związek frazeologiczny,

 • zna źródła związków frazeologicznych,

 • zna przykłady związków frazeologicznych.

Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi podać przykłady związków frazeologicznych,

 • potrafi wyjaśnić znaczenie związków frazeologicznych,

 • potrafi zastosować związek frazeologiczny w odpowiedniej formie i znaczeniu,

 • potrafi korzystać ze słownika związków frazeologicznych.

Metoda i forma pracy

Heureza, elementy podającej, zajęć praktycznych, indywidualna.

Środki dydaktyczne

Słownik związków frazeologicznych, karta pracy.

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel zapisuje na tablicy związki frazeologiczne:

panna młoda –

pięta Achillesa –

w gorącej wodzie kąpany –

wyciągnąć nogi –

i prosi uczniów o wyjaśnienie co te związki wyrazowe oznaczają.

 1. Nauczyciel objaśnia co to są związki frazeologiczne i aby udowodnić, że występują w stałej formie prosi uczniów o objaśnienie, co oznaczają te wyjaśnienia.

młoda panna –

kolano Achillesa –

wykąpać kogoś w gorącej wodzie –

wyciągnąć nogi przed telewizorem –

 1. Nauczyciel dyktuje uczniom definicję związków frazeologicznych.

 2. Następnie prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 1 z karty pracy.

 3. Nauczyciel prosi wybranych uczniów o odczytanie wykonanego ćwiczenia.

 4. Nauczyciel podaje uczniom budowę gramatyczną związków frazeologicznych i dyktuje podział na zwroty, wyrażenia i frazy..

 5. Uczniowie wykonują ćwiczenie 2 z karty pracy w zeszytach i na tablicy.

Faza podsumowująca

Nauczyciel prosi ucznia o podsumowanie wiadomości z lekcji.

5. Bibliografia

Współczesna polszczyzna red. J. Kowalikowa, U. Żydek‑Bednarczuk, Kraków 2000, s.93.

6. Załączniki

a) Karta pracy

Ćwiczenie 1 Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych oraz podaj ich źródła:

a) wpuścić kogoś w maliny –

dać komuś w łapę –

kropnąć w kalendarz –

strugać wariata –

b) głodnemu zawsze chleb na myśli –

bez pacy nie ma kołaczy –

jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie –

c) pięta Achillesa –

nić Ariadny –

Pyrrusowe zwycięstwo –

węzeł Gordyjski –

Ćwiczenie 2 Podziel podane związki frazeologiczne na frazy, wyrażenia i zwroty:

węzeł Gordyjski; jak sobie pościelesz tak się wyśpisz; iść po rozum do głowy;

zakuty łeb; wyjść za mąż; figa z makiem.

b) Zadanie domowe

Uczniowie mają odnaleźć błędy w podanych związkach frazeologicznych i przy pomocy słownika zapisać poprawne ich formy.

1. Goły jak mysz turecka.

2. Zrobić z kogoś barana ofiarnego.

3. Cedzić zębami.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Brak

R1acb81QcLBR1

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 92.19 KB w języku polskim
RfN7cEXla596c

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 20.50 KB w języku polskim