Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Schemat obrazuje odbicie światła w zwierciadle kulistym wklęsłym, gdzie promienie odbijają się do wewnątrz. Powstały trójkąt OAF jest równoramienny, więc OF=FA. Materiał może być przydatny do zilustrowania zachowania światła podczas realizowania tematów z optyki.

RyNNEs9dYnaHy