Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1JzxHmItuFJc1
Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

W rejonie twojej miejscowości na pewno mieszkają różne zwierzęta. Mogą to być zarówno większe ssaki, jak również pospolite lub rzadko spotykane ptaki. Tereny te zamieszkują na pewno różne gatunki gadów i płazów. Zbierz na ich temat informacje w zasobach Internetu, w bibliotece, punkcie informacji turystycznej. Jeśli ci się uda wykonaj samodzielnie zdjęcia napotkanych zwierząt. Wykorzystując zebrane informacje zaprojektuj i wykonaj ulotkę. Może zainteresujesz nią odwiedzany wcześniej punkt informacji turystycznej.

i1y4Zx3Vpz_d5e114

Twój projekt obejmuje następujące zadania:

 1. Wyszukaj w zasobach sieci Interneti1y4Zx3Vpz_d263e139Wyszukaj w zasobach sieci Internet informacje na temat zwierząt zamieszkujących rejon twojej miejscowości. Skorzystaj z Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Zarchiwizuj zdjęcia i informacje tekstowe. Odnotuj informacje o autorach pozyskanych informacji.

 2. Zeskanuj fotografiei1y4Zx3Vpz_d263e145Zeskanuj fotografie zwierząt, które pozyskałeś w formie drukowanej

 3. W miarę możliwości wykonaj samodzielnie zdjęcia, nie zapominając o zasadach kadrowania obrazui1y4Zx3Vpz_d263e151kadrowania obrazu.

 4. W programie graficznym:

  1. przygotuj wykonane zdjęcia do umieszczenia ich w ulotce, tzn. dostosuj rozmiar, skadruj zgodnie z zasadami kompozycjii1y4Zx3Vpz_d263e162zasadami kompozycji, popraw kontrast, jasność i kolory, a także wyróżnij najważniejsze szczegóły tych zdjęć.

 5. Zaprojektuj ulotkę o zwierzętach twojego regionu, tzn.:

  1. przygotuj strukturę ulotki,

  2. podziel dokumentna kolumnyi1y4Zx3Vpz_d263e178podziel dokumentna kolumny,

  3. dobierz orientację strony,

  4. wstaw informacje tekstowe,

  5. wstaw ilustracje, na których umieść źródło ich pochodzenia,

  6. dobierz tło dokumentu,

  7. Zapisz ulotkę w formacie PDFi1y4Zx3Vpz_d263e168formacie PDF,

  8. Dobierz paramenty drukowania i wydrukuj 1 egzemplarz ulotki,

  9. Przygotuj się do zaprezentowania swojej pracy.

i1y4Zx3Vpz_d5e182

Do wykonania projektu potrzebujesz:

 • skaner

 • urządzenie rejestrujące obraz (aparat fotograficzny, tablet lub smartfon)

 • stanowisko komputerowe wyposażone w program do obróbki grafiki rastrowej, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz dające możliwość wyszukiwania informacji w zasobach internetowych.

 • drukarkę drukującą w kolorze

i1y4Zx3Vpz_d5e224

Wykonanie projektu przyczyni się do doskonalenia twoich umiejętności w zakresie:

 • wykonywania fotografii zgodnie z zasadami kompozycji,

 • wyszukiwania informacji w różnych zasobach, między innymi w Internecie,

 • obróbki graficznej fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany rozmiaru obrazu, kadrowania, modyfikacji kontrastu, jasności i balansu kolorów oraz wyróżniania fragmentów zdjęć,

 • zaprojektowania struktury dokumentu podzielonego na kolumny,

 • komponowania tekstu i ilustracji w jednym dokumencie tekstowym,

 • przygotowania dokumentu do druku i wydrukowania go,

 • prezentowania własnej pracy.

i1y4Zx3Vpz_d263e139
i1y4Zx3Vpz_d263e145
i1y4Zx3Vpz_d263e151
i1y4Zx3Vpz_d263e162
i1y4Zx3Vpz_d263e168
i1y4Zx3Vpz_d263e178