Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Danuta Chwastek

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I, szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa II

2. Przedmiot

język polski

3. Temat zajęć

Życzę Ci… - składamy świąteczne życzenia w internecie.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Pandemia i  okres świąteczny sprzyjają pracy w internecie, a rozwój technologii powoduje, że wysyłamy życzenia przez internet.

7. Cel ogólny zajęć

Rozpoznawanie cech tekstów użytkowych oraz tworzenie tekstów, zgodnie z podstawowymi regułami ich organizacji. Stosowanie zasad kultury języka w komunikacji internetowej.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń rozpoznaje zastosowane środki językowe i ich funkcje w tekście, w zależności od typu tekstu i sytuacji komunikacyjnej.

 2. Uczeń redaguje tekst życzeń w zależności od odbiorcy i kontekstu; stosuje zwroty adresatywne i etykietę językową.

 3. Uczniowie oceniają teksty sobie nawzajem, wykorzystują cytaty z innych tekstów kultury do tworzenia własnego tekstu.

9. Metody i formy pracy

słowna (praca z tekstem, rozmowa), oglądowa (pokaz, obserwacja), problemowa (działanie praktyczne).

odwrócona lekcja

10. Środki dydaktyczne

11. Wymagania w zakresie technologii

Lekcja zaplanowana do nauczania zdalnego z wykorzystaniem dostępnego sprzętu - komputer, laptop lub smartfon.

W szkole wprowadzono Google Suite (może być inna platforma)

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Nasze doświadczenia.

  • Czas trwania: 10 min.

  • Opis aktywności:

   Zadanie do wykonania w domu

   Proszę zapoznać się z podanym materiałym oraz obejrzeć kartki świąteczne z okazji Bożego Narodzenia i nowego roku (te, które są w domu lub skorzystać z internetu - wybrać 2‑3)

   Podstawowe zasady pisania życzeń

   Życzenia świąteczne - przykład (mówione)

   Życzenia śpiewane

   Wykonując zadania i słuchając tekstów, zwróć uwagę na fakt, jak ważne jest w codziennej komunikacji przestrzeganie etykiety językowej - audiobook.

   Na lekcji

   Po wysłuchaniu/przypomnieniu audiobooka wykonaj polecenie 1 i ćwicz. 1.

   Karta pracy 1 

   https://epodreczniki.pl/a/zyczenia-pozdrowienia-gratulacje/DVeRNrEL7

    Plik PDF o rozmiarze 35.46 KB w języku polskim

   Oglądanie przez uczniów ekspozycji kart świątecznych z okazji Bożego Narodzenia i nowego roku. Swobodne wypowiedzi na temat kart, które im się podobają. Uzasadnianie wyboru ze względu na obraz oraz ze względu na tekst.

   Dzielenie się własnymi dotychczasowymi doświadczeniami.

 • Aktywność 2

  • Temat: Refleksje

  • Czas trwania: 10 min.

  • Opis aktywności:

   W jakim celu wykonaliście analizę życzeń świątecznych?

   Jakie schematy i błędy odkryliście?

   Zastanówcie się, jakie życzenia wy chcielibyście otrzymać?

   4 poziomy kartkowego szaleństwa

   1.  Kupienie kartki z wydrukowanymi życzeniami. Wystarczy się tylko podpisać. 

   2.  Kupienie kartki, którą trzeba wypisać samodzielnie.

   3. Znalezienie w internecie okazjonalnych życzeń, wierszy, wierszyków, cytatów. 

   4. Samodzielne  napisanie kartki, samodzielne ułożenie spersonalizowanych życzeń. 

 • Aktywność 3

  • Temat: Jak zredagować spersonalizowane życzenia?

  • Czas trwania: 7 min.

  • Opis aktywności:

   1. Życzenia oryginalne to życzenia spersonalizowane, więc trzeba je osobiście zredagować.

   2. Układ życzeń jest sprawą indywidualną i często zależy od środka przekazu (np. nie wymaga się od życzeń przesłanych SMS‑em, aby zawierały datę lub podpis).

   3. Zwrócenie uwagi na pisownię zaimków osobowych oraz nazw świąt. Jakie zasady obowiązują?

 • Aktywność 4

  • Temat: Redagowanie tekstów

  • Czas trwania: 15 min.

  • Opis aktywności:

   Zadanie

   Zaprojektuj przy użyciu komputera życzenia świąteczne, które wyślesz do przyjaciół w postaci załącznika do e‑maila. Możesz wykorzystać w tym celu cytaty z różnych tekstów kultury, np.

   Biały obrus. Opłatki białe.
   Mroźny zachwyt okna oniemił.
   Szron zaklęty w blaszki świetliste
   różowieje, skrzy się i mieni
   w bzów okiściach, w paproci listkach.

   Stanisław Młodożeniec

   1. Najpierw zredaguj tekst w Dokumentach na Dysku Google. Dodaj do niego wyszukaną grafikę i zapisz jako plik pdf.

   2. Wyszukaj grafikę w Pixabay lub Freepik, pobierz ją na komputer. W programie graficznym (np. Photo Scape) możesz wstawić tekst przygotowanych życzeń. Wyślesz wtedy jako plik gif lub png.

   3. Stworzone życzenia prześlij następnej osobie z listy klasowej, która udzieli ci informacji zwrotnej. 

   4. Wszystkie zredagowane życzenia proszę też wstawić na Padlecie (ocena koleżeńska).

13. Sposób ewaluacji zajęć

 1. Czego nowego dzisiaj się dowiedziałem?

 2. Co z dzisiejszej lekcji przyda mi się w życiu?

Na te pytania uczniowie udzielą odpowiedzi w Formularzach Google.

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Zaproponowane aplikacje można zmienić, zależą od platformy wykorzystywanej w danej szkole. 

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć