A kiss to build a dream on - karta pracy

Karta pracy ucznia będąca dodatkiem do scenariusza zaplanowanego do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji, której celem jest ćwiczenie użycia czasu Future Simple.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.