A kiss to build a dream on - karta pracy

Karta pracy ucznia będąca dodatkiem do scenariusza zaplanowanego do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji, której celem jest ćwiczenie użycia czasu Future Simple.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida