A kiss to build a dream on - szablon pracy

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Szablon do pracy z uczniem będący dodatkiem do scenariusza zaplanowanego do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji, której celem jest ćwiczenie użycia czasu Future Simple. Uczniowie przekształcają podane zdania tak, by utworzyć zdania twierdzące, przeczenia i pytania w Future Simple. Ponadto słuchają piosenki „A kiss to build a dream on” Louisa Armstronga i uzupełniają tekst czasownikami w formie przyszłej. Umiejętność mówienia ćwiczona jest w zadaniu, w którym uczniowie przeprowadzają ze sobą wywiady oraz odpowiadają na pytania nauczyciela.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida