A to ci dopiero! Czy wiesz, że polski pisarz Jan Brzechwa wcale nie nazywał się Jan Brzechwa?

A to ci dopiero! Czy wiesz, że polski pisarz Jan Brzechwa wcale nie nazywał się Jan Brzechwa?

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida