A to ci dopiero! Spójrz w niebo. Zobaczysz na nim nocą niezwykłe historie

Scenariusz lekcji dotyczącej gwiazdozbiorów dla klas III I etapu edukacyjnego. Podczas zajęć dzieci będą uczyć się wypowiadzi na zadany temat, mierzyć odcniki wraz z zapisaniem ich długości. Scenariusz uzupełniają zabawa interaktywna w formacie html oraz karty pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida