A to Polska właśnie – kultura polska pod zaborami

Zasób zawiera czarno‑biały rysunek Artura Grottgera z cyklu „Polonia” oraz oś czasu lat 1848‑1901.

Zasób zawiera fragment tekstu Stanisława Wyspiańskiego Wesele oraz polecenie dla ucznia. Do wykorzystania na lekcjach języka polskiego.

Zasób zawiera czarno‑białą ilustrację przedstawiającą portret Stanisława Moniuszki oraz notatkę o tym, kim był i czym się zajmował. Zasób zawiera również dwa polecenia dla ucznia.

Zasób zawiera Autoportret Stanisława Wyspiańskiego oraz polecenie dla ucznia.

Zasób zawiera czarno‑białą fotografię Henryka Sienkiewicza oraz tablicę interaktywną do zamieszczenia notatek o Henryku Sienkiewiczu oraz dwa polecenia dla ucznia.

Zasób zawiera czarno‑białą fotografię Jana Matejki oraz kolorową ilustrację obrazu Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki i cztery ćwiczenia interaktywne oraz dwa polecenia dla ucznia.

Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne. Wybieranie informacji dotyczących twórców okresu rozbiorów.

Bibliografia:

  • Źródło: epodreczniki.pl.
  • Źródło: Jan Matejko - kochany i odrzucany, dostępny w internecie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1546787,1,jan-matejko---kochany-i-odrzucany.read#ixzz2jVYW1urf. [dostęp 21.07.2021 r.].
  • Źródło: Jan Matejko, dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko [dostęp 21.07.2021 r.].
  • Źródło: Jan Matejko, dostępny w internecie: https://encyklopedia.pwn.pl/ [dostęp 21.07.2021 r.].
  • Źródło: Stanisław Moniuszko , dostępny w internecie: https://encyklopedia.pwn.pl/ [dostęp 21.07.2021 r.].
  • Źródło: Wesele, Stanisław Wyspiański, dostępny w internecie: https://pl.wikiquote.org/wiki/A_to_Polska_w%C5%82a%C5%9Bnie [dostęp 21.07.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida