Aleatoryzm w twórczości Witolda Lutosławskiego - scenariusz lekcji

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki
Udostępnij

Scenariusz lekcji zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowych zajęć, których celem jest zapoznanie uczniów z postacią Witolda Lutosławskiego. Przedstawienie najważniejszych faktów z życia kompozytora oraz omówienie jego dzieł będących przykładem muzyki XX wieku. Przedstawienie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości Lutosławskiego. Omówienie wpływu Lutosławskiego na innych kompozytorów. Wysłuchanie wybranych utworów. Dokonanie muzycznej analizy dzieł.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida