Aleatoryzm w twórczości Witolda Lutosławskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia muzyki
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu pt. "Aleatoryzm w twórczości Witolda Lutosławskiego". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z postacią Witolda Lutosławskiego. Przedstawienie najważniejszych faktów z życia kompozytora oraz omówienie jego dzieł będących przykładem muzyki XX wieku. Przedstawienie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości Lutosławskiego. Omówienie wpływu Lutosławskiego na innych kompozytorów. Wysłuchanie wybranych utworów. Dokonanie muzycznej analizy dzieł.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.