Alfabet zwierzaki od A do Ż. Zeszyt ćwiczeń do biblioterapii cz. 1

Zestaw kart pracy, których celem nadrzędnym jest przybliżenie dzieciom z dysfunkcją wzroku świata zwierząt, dotąd niedostępnego dla ich percepcji. Obok informacji o faunie polskiej i egzotycznej przekazanych w formie żartobliwych tekstów rymowanych, uczeń pozna i utrwali alfabet, wzór graficzny liter drukowanych oraz zapis punktowy. Udoskonali techniką czytania poprzez specjalnie opracowane teksty-wprawki. Zestaw zawiera również komplet tekstowo-obrazkowy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.