Alkeny – szereg homologiczny. Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji dotyczącej węglowodorów nienasyconych. W trakcie zajęć uczniowie wykonują modele cząsteczek alkenów i na tej podstawie zapisują wzory sumaryczne, wzory strukturalne i wzory półstrukturalne tych związków.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida