Alkohole polihydroksylowe

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Budowa alkoholi polihydroksylowych”;
  • „Właściwości fizyczne glicerolu”;
  • „Właściwości chemiczne glicerolu”;
  • „Zastosowanie glicerolu”;
  • „Właściwości i zastosowanie glikolu etylenowego”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 14 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), dwa filmy, 12 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości - w tym siedem interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „glicerol”, „gliceryna”, „grupa hydroksylowa”, „lokant” oraz „substancja higroskopijna”.

Aktualizacja tekstu: Dominika Kruszewska

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida