Altruizm w opiniach i działaniach

Tekst: Paweł Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Nietzsche Fryderyk. Cytat za: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 1968, s. 166.
  • Ewa Niekuła, Patologiczny altruizm, czyli piekło brukowane dobrocią, 18.05.2020 r., dostępny w internecie: focus.pl [dostęp 5.11.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida